Kestävä talous

Rakennuksia, joiden yläpuolella on euromerkki jota ympäröivät nuolet.

Aspan toiminta perustuu hyvän kiertoon. Liiketoiminnan tuotto käytetään perustehtävämme toteuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen hankkimalla esimerkiksi uusia vuokra-asuntoja.

Aspan toiminnan taloudelliset vaikutukset syntyvät konsernin maksamien palkkojen, verojen, hankintojen ja investointien kautta sekä asiakkaiden palveluostojen kautta. 

Tavoittelemme kestävää kasvua. Tämä tarkoittaa hyvää hallintotapaa, kustannustehokkuutta sekä kasvun ja kannattavuuden tasapainoa. Tunnistamme, että toteuttamiemme hankintojen ja ​investointien kautta voidaan vaikuttaa välillisesti mm. ​ympäristö- ja luontovaikutuksiin.

Olemme kotimainen toimija, Arvoliiton ja ​Suomalaisen työn liiton jäsen. Maksamme kaikki verot ​ja veroluontoiset maksut Suomeen.

Kuluvan kauden aikana määrittelemme kumppaneiden vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset ja käytännöt niiden tarkasteluun. Raportoimme maksamme verot, palkkojen kokonaissumman ja saamamme avustukset (verojalanjälki) sekä hankinnat ensimmäistä kertaa vuodelta 2023 sekä kuvaamme tarkemmin hyvän kierron.