Vastuullinen ja vaikuttava työnantaja

Työntekijät istuvat yhteisen pöydän ääressä.

Meille on tärkeää, että työntekijät voivat hyvin ja ovat tyytyväisiä työssään. Kannamme vastuumme työntekijöidemme työympäristöstä, -turvallisuudesta ja -viihtyvyydestä.

Palveluillamme tuotamme yhteiskunnallisia hyötyjä ja tähtäämme merkitykselliseen työhön. Osaavat ja ammattitaitoiset työntekijät ovat meille elinehto. Varmistamme mahdollisuudet kehittää osaamista ja tukea työkykyä. 

Kauden aikana otamme käyttöön valmentavan johtamisen mallin, joka perustuu arvopohjaamme. Lisäksi koulutamme varhaisen tuen mallin toteutumista. Seuraamme arvojen toteutumista työssä säännöllisesti. Henkilöstö osallistuu toiminnan kehittämiseen ja on edustettuna eri työryhmissä. Systematisoimme henkilöstön osallistumistapoja ja viestimme toimintatavoista sisäisesti. Edistämme yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita, johon liittyen ensimmäisenä aloitamme huomioimalla perehdytyksessä työyhteisön monimuotoisuuden.