Oppaita ja materiaaleja ammattilaisille

Omat avaimet -toiminta on tuottanut oppaita ja materiaaleja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten avuksi.

Henkilökeskeinen voimavaravalmennus – ohjaajan opas

Hevari on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille suunnattu ryhmätyömenetelmä, joka koostuu kymmenestä pienryhmäkerrasta. Sen tarkoituksena on tukea osallistujaa oman identiteetin löytämisessä, sosiaalisten taitojen vahvistumisessa sekä oman näköisen elämän toteutumisessa.

Nuorten palveluiden yhteiskehittäminen

Joutuuko nuori kulkemaan palvelujen perässä luukulta luukulle? Tiedätkö todella, mitä nuoret palveluilta toivovat? Ratkaisu voi löytyä yhteiskehittämisestä. Palvelujen yhteiskehittäminen tarkoittaa sitä, että jalostamme nuorille aikuisille kohdennettuja sosiaali- ja terveyspalveluja sekä työkäytäntöjä työpajoissa heidän tarpeitaan vastaaviksi. 

Yksilövalmennus – ohjaajan opas

Yksilövalmennuksen tarkoituksena on lisätä nuoren omaa tietoisuutta hänen omista vahvuuksistaan ja voimavaroistaan sekä siitä, millä tavalla niitä voidaan vahvistaa. Tavoitteena on

  • lisätä nuoren itsetuntemusta,
  • luoda positiivinen kokemus harjoitteista ja itsensä tutkimisesta,
  • voimaannuttaa nuorta,
  • lisätä valmiuksia osallistua tulevaisuudessa ryhmätoimintaan sekä
  • luoda turvallinen ja luottavainen ilmapiiri ohjaajan ja nuoren välille.

Tutki tunteita tunnekorttien avulla

Hyvät tunnetaidot tukevat omaa hyvinvointia. Tunteiden purkaminen eri tavoin, kuten puhumalla, kirjoittamalla ja maalaamalla, on meille jokaiselle tärkeää. Kuvien avulla voi olla helpompaa tutkia ja ilmaista omia tunteitaan.

Hellurei ja helkkarin tunteet –tunnekortit on työstetty yhdessä nuorten aikuisten kanssa. Kortteihin kuuluu 40 tulostettavaa korttia, joita voi vapaasti hyödyntää niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyssäkin.

Korttien avulla voi

  • kertoa sen hetkisen tunnetilan
  • opetella tunnistamaan tunteita
  • tutkia omia tunteitaan
  • löytää yhdessä ammattilaisen kanssa keinoja tunteiden säätelyyn.

Selaa Tunnekortteja Issuu-palvelussa

Ota yhteyttä

Anne Kukkonen, kehittämissuunnittelija, 040 661 8992, anne.kukkonen@aspa.fi
Tuija Nissinen, koordinaattori, 046 923 0770, tuija.nissinen@mtkl.fi