Hymis: hyvinvointia mielelle saavutettavasti

Hymis.

Vahvistamme vammaisten ja autismikirjolla olevien nuorten aikuisten mielen hyvinvointia ja oikeutta saavutettaviin mielenterveyspalveluihin.

Hymiksessä kehitetään valmennuskonsepti, jonka avulla vahvistetaan vammaisten ja autismikirjolla olevien nuorten aikuisten mielen hyvinvointia ja identiteettiä.​ Valmennuskonsepti kehitetään palvelumuotoilun menetelmin yhdessä nuorten ja ammattilaisten kanssa.​

Tavoitteina on vammaisten ja autismikirjolla olevien nuorten mielen hyvinvoinnin ja identiteetin vahvistaminen ja se, että palvelujärjestelmässä tunnistetaan vammaisten nuorten tarve ja oikeus nuorten palveluihin sekä ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin mielenterveyspalveluihin.​

Saavutettava valmennuskonsepti edistää nuorten inkluusiota. Kun konsepti on saavutettava kohderyhmälle, on se saavutettava kaikille nuorille.

Valmennuskonseptin osa-alueet 

  • Tulevaisuuspaja-valmennuksessa käsitellään mielen hyvinvointia ja identiteettiä. Tulevaisuuspajassa nuorten toiveikkuus tulevaisuuden suhteen vahvistuu. 
  • Omat rahat, omat valinnat -valmennus keskittyy taloustaitojen vahvistamiseen. Valmennuksessa mm. oivalletaan pienten tekojen merkitys rahan kulutuksessa ja opetellaan tunteiden ja ostoskäyttäytymisen kaksisuuntaisen vaikutuksen tunnistamista.
  • Oma elämä, omat päätökset -valmennuksessa pyrimme pelillistämisen keinoin saamaan nuoret keskustelemaan ja tekemään päätöksiä heille tärkeistä asioista, kuten mielenhyvinvointiin, parisuhteisiin ja seksuaalisuuteen, harrastuksiin ja vapaa-aikaan, opiskeluun ja työhön sekä kotiin ja asumiseen liittyvistä asioista. Omien päätösten tekeminen on tärkeää nuoren positiivisen minäkuvan, identiteetin ja itsenäistymisen kannalta. 
  • Harrastekokeiluissa nuoret löytävät mielekästä vapaa-ajan tekemistä.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Autismiliiton, Nuorisoyhteistyö Seitin ja Paralympiakomitean kanssa.

Valmennusten materiaalit

Tulevaisuuspaja

Lataa tästä itsellesi Tulevaisuuspaja -valmennuksen ohjaajan opas.

Omat rahat, omat valinnat

Lataa itsellesi Omat rahat, omat valinnat -valmennuksen ohjaajan opas sekä valmennuksessa käytettävä diasarja.

Ota yhteyttä

Jussi Paananen, hankepäällikkö
p. 040 631 9244
jussi.paananen@aspa.fi

Toni Parviainen, hankekoordinaattori
p. 040 519 7764
toni.parviainen@aspa.fi

 

Seuraa Hymistä Instagramissa! @hymishanke