Hymis.

Pelillistäminen tukemassa autismikirjon nuorten osallisuutta ja mielen hyvinvointia

Mielenterveyskriisi ja syrjäytymisen uhka koskevat etenkin nuoria ja nuoria aikuisia. Erityisryhmien nuorilla haasteet voivat korostua varsinkin elämän muutoksissa. Autismikirjon nuorilla sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät haasteet voivat hankaloittaa arkea ja heikentää itsetuntoa. Pelillistämisen menetelmin voidaan kehittää uusia asiakaslähtöisempiä ja monimuotoisempia kuntouttavaan toimintaan soveltuvia palveluita ja toimintoja, joita voi toteuttaa etänä sekä paikan päällä.

Kuvassa henkilöitä istumassa pöydän ääressa ja pelaamassa ison tv-ruudun kautta peliä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-opiskelija Laura Hakala on perehtynyt tähän ajankohtaiseen aiheeseen opinnäytetyössään Pelillistäminen autisminkirjon nuorten kuntoutuksessa. Tässä hän tutki Aspa-säätiön Hymis-hankkeessa kehitettyä Oma elämä, omat päätökset -pelillistettyä valmennusta, joka vahvistaa mielen hyvinvointia ja identiteettiä. Tutkimuksessa Hakala selvitti yhden ryhmän osalta nuorten kokemuksia siitä, auttoiko pelillistetty valmennus heitä vahvistamaan kognitiivisia taitojaan sekä mielen hyvinvointia. Tuloksissa selvisi, että kolmessa neljästä kognitiivisiin taitoihin liittyvistä kysymyksissä oli tapahtunut edistystä valmennuksen aikana. Myös neljässä mielen hyvinvointiin liittyvässä kysymyksessä viidestä oli tapahtunut positiivista muutosta valmennuksen aikana.

Opinnäytetyössä Hakala on tuottanut tietoa pelillistämisestä kohderyhmälle sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Pelillistäminen käsitteenä tarkoittaa peleistä tuttujen elementtien tuomista johonkin toiseen asiayhteyteen. Pelillistämisessä on myös kuntoutuksen näkökulmasta samoja käsitteitä. Molemmissa voidaan hyödyntää pelaajan sisäistä ja ulkoista motivaatiota, asettaa tavoitteita ja saada onnistumisen tunteita. Pelaaja kokee hallinnan ja pystyvyyden tunnetta, hänen osallisuuden tunne kasvaa ja itsetunto vahvistuu. Myös pelaajan kognitiiviset taidot, kuten päätöksenteko ja ongelmanratkaisu kehittyvät.

Pelit ja pelaaminen kiinnostavat erityisesti autismikirjon henkilöitä. Pelimaailmassa vuorovaikutus on autismikirjon henkilölle helpompaa kun mikroilmeet ja -eleet jäävät keskustelusta pois. Lisäksi onnistumisen tunteet ja kauniit fantasiamaailmat tuovat mielihyvää. Pelillistäminen on tulevaisuuden menetelmä ja Hakala uskookin, että sitä hyödynnetään yhä enemmän. Samalla on kuitenkin tärkeä tutkia sen vaikutuksia. Erilaisia kohderyhmiä ja heidän kokemuksiaan tutkimalla pelillistämisestä saadaan suurin potentiaali esille, eikä kukaan tiedä vielä mihin se voi parhaimmassa tapauksessa johtaa.

Lauran opinnäytetyön Pelillistäminen autisminkirjon nuorten kuntoutuksessa: Oma elämä, omat päätökset – pelillistetyn valmennuksen vertaileva määrällinen tutkimus pääset lukemaan täältä.

Teksti: Laura Hakala

Hymis-hanke

Kehitimme Aspa-säätiön Hymis-hankkeessa vammaisten ja autismikirjolla olevien nuorten kanssa saavutettavan valmennuskonseptin, joka tukee kaikkien nuorten mielen hyvinvointia ja identiteettiä. Nyt materiaalit ovat ammattilaisten käytettävissä, ja työkalujen käyttöön tarjotaan myös koulutusta. Tutustu, kysy lisää ja hyödynnä!