Hevari eli henkilökeskeinen voimavaravalmennus

Hevari on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille suunnattu uusi ryhmätyömenetelmä.

Hevari koostuu kymmenestä pienryhmäkerrasta. Sen tarkoituksena on tukea osallistujaa oman identiteetin löytämisessä, sosiaalisten taitojen vahvistumisessa sekä oman näköisen elämän toteutumisessa.

Hevarin jälkeen osallistuja pystyy tunnistamaan ajatusvääristymiään, tunteitaan ja voimavarasyöppöjään sekä vastaamaan kysymyksiin:

  • Kuka minä olen?
  • Mitä ovat voimavarani ja vahvuuteni?
  • Mitkä ovat arvoni ja unelmani?

Henkilökeskeinen voimavaravalmennus pohjautuu ratkaisukeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan ja toipumisorientaatioon. Se on kehitetty Aspa-säätiön ja Mielenterveyden keskusliiton yhteisessä Omat avaimet -projektissa. Menetelmä on palkittu Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n Nuorisoalan työmenetelmät -tunnustuksella vuonna 2019. Lue palkitsemisuutinen Mielenterveyden keskusliiton sivuilta

Videota voi käyttää arvokeskustelujen alustajana Hevari-ryhmässä arvo-kerralla.

Ota yhteyttä ja kysy koulutusta

Anne Kukkonen, kehittämissuunnittelija, anne.kukkonen@aspa.fi040 661 8992
Tuija Nissinen, koordinaattori, tuija.nissinen@mtkl.fi046 923 0770