Vastuullisuus

Tarjoamme vuokra-asuntoja ihmisille, jotka ovat yhteiskunnassa usein kaikkein heikoimmassa asemassa. Tuotamme yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palveluja ja parannamme ihmisten vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä ja elinympäristöönsä.

Aspan toiminta perustuu hyvän kiertoon. Toiminnastamme syntyvillä tuotoilla hankimme uusia asuntoja ja kehitämme itsenäisen elämän mahdollisuuksia yhdessä asukkaiden kanssa.

Hyvän kierto Aspassa. Aspa Palvelut Oy tuottaa yksilöllisiä asumispalveluja. Aspa Asiantuntijapalvelut Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita sote-alalle. Molemmat yhtiöt maksavat osinkoa Aspa-säätiölle, joka käyttää osingon asuntojen hankintaan ja kehittää asumista ja itsenäisen elämän mahdollisuuksia yhdessä asukkaiden kanssa. Aspa-säätiö omistaa Aspa Palvelut Oy:n ja Aspa Asiantuntijapalvelut Oy:n sataprosenttisesti.

Aspa on järjestöjen perustama yhteiskunnallinen toimija. Lue lisää perustajajärjestöistämme.

Aspa-säätiöltä vuokra-asuntoja heikoimmassa asemassa oleville

Aspa-säätiöllä on yli 1 200 vuokra-asuntoa ympäri Suomea. Vuokraamme asuntoja itsenäisessä asumisessa tukea tarvitseville erilaisia mielenterveyden ongelmia kohdanneille henkilöille sekä eri tavoin vammaisille ihmisille. Asumisneuvojamme tukee vuokralaisia asumiseen liittyvissä haasteissa, jotta asuminen sujuisi mahdollisimman hyvin ja vältyttäisiin esimerkiksi häädöiltä.

Tukiasunnoiksi tarkoitetut asunnot sijaitsevat tavallisissa kerros- tai rivitaloissa lähellä julkisia palveluita ja hyviä kulkuyhteyksiä. Asunnon hankinnassa otamme huomioon asukkaan tarpeet, toiveet ja vuokranmaksukyvyn. Pyrimme siihen, että tuleva asukas on mukana sopivan asunnon etsinnässä ja hän pääsee alusta alkaen vaikuttamaan oman elämänsä rakentamiseen. Asunnon saamiseen vaikuttaa asunnon tarpeen kiireellisyys.

Hankimme asuntoja Veikkauksen pelien tuotoista myönnettävällä valtionavustuksella, joka kattaa puolet asunnon hinnasta ja toisen puolen katamme yhtiömme Aspa Palvelut Oy:n osinkotuotolla sekä pankkilainalla. Asukkaalle asuntoa hankkiessamme puolet hankintahinnasta saamme investointiavustuksena ja toinen puoli on säätiön omaa sijoitusta eli käytännössä ottamaamme pankkilainaa ja muuta omaa rahoitusta.

Sosiaali- ja terveysministeriöltä saamamme investointiavustuksen ja omarahoituksen turvin asuntomme vuokra ei ylitä Kelan perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaista rajaa. Näin vuokralaisemme pystyy asumaan asunnossa asumistuella. Emme tavoittele ensisijaisesti vuokratuottoa, vaan haluamme mahdollistaa kohtuuhintaisen asumisen omassa kodissa.

Aspa Palvelut Oy:n laatu näkyy asiakaspalautteissa

Aspa Palvelut Oy on yhteiskunnallinen yritys, joka tuottaa yksilöllisiä asumispalveluja mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille ihmisille. Tuki voi olla fyysistä auttamista jokapäiväisissä toimissa, asioiden hoitamista, opiskelun ja työssäkäynnin tukemista tai kodin ulkopuolisten verkostojen ylläpitoa. Palvelumme joustavat tarpeiden mukaan ympärivuorokautisesta läsnäolosta viikottaisiin kotikäynteihin.

Aspa Palvelut Oy:n tuotot palautuvat takaisin yhteiskunnalliseen työhön. Aspa Palvelut Oy maksaa osinkoa omistajalleen Aspa-säätiölle. Säätiö käyttää osingon uusien kohtuuhintaisten asuntojen hankkimiseen sekä itsenäisen elämän kehittämiseen yhdessä asukkaiden kanssa.

Aspa Palveluissa vastuullisuus liitetään vahvasti laatuun: se mitä luvataan, myös tehdään. Lupauksiimme liittyy vastuullisuus niin asiakkaitamme, henkilökuntaamme kuin palvelujemme tilaajaa eli kuntia kohtaan kaikissa arjen kohtaamisissa. Tämä näkyy siinä, että kaikissa asiakaskokemusmittauksissamme olemme saaneet yli 90-prosenttisesti hyvää palautetta.

Vastuullisuutemme näkyy myös siinä, että asiakkaamme ovat kaikin mahdollisin tavoin mukana oman elämänsä päätöksissä, he ovat oman elämänsä asiantuntijoita. Tarjoamme asiakkaalle hänen tarvitsemansa tuen ja kuulemme häntä palvelujemme räätälöinnissä. Haluamme tukea asiakkaamme kohti itsenäistä elämää.

Meille tärkeitä ovat tyytyväiset asiakkaat ja hyvinvoivat työntekijät. Siksi haluamme, että meillä puhutaan ja voimme kehittää toimintaamme saamamme palautteen perusteella. Haluamme myös olla luottamuksen arvoisia. Siksi julkaisimme asiakkaiden ja tilaajiemme antamat palautteet #meilläpuhutaan-verkkosivuillamme.

Olemme yhteiskunnallinen toimija

Arvoliiton jäsenmerkki. Teksti: Arvo. Yhteiskunnallisten yritysten liiton jäsen.

Aspa on yhteiskunnallinen toimija ja kuulumme yhteiskunnallisten yritysten Arvoliittoon. Yhteiskunnalliset yritykset pyrkivät ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita. Me Aspassa haluamme, että jokaisella on mahdollisuus itsenäiseen elämään.

Arvolupaus on Yhteiskunnallisten yritysten liiton jäsenten allekirjoittama eettisyystakuu, joka osoittaa vahvan, julkisen sitoumuksen arvopohjaiseen, vastuulliseen liiketoimintaan. Lupauksen tärkein tavoite on tehdä näkyviksi työn arvopohja ja konkreettiset teot arvojen edistämiseksi.

Aspa on sitoutunut ARVO-lupaukseen, jonka toteutumisesta kerromme Arvolupaus-videolla.