4You: Nuorten arjen taidot vahvistuvat

4You:n toimintaan osallistuneet nuoret tuulettavat ryhmäkuvassa.

Vahvistamme lastensuojelusta itsenäiseen elämään siirtyvien nuorten arjen- ja elämäntaitoja Jyväskylässä. Nuoret ohjataan toimintaamme mukaan alueen nuorisokodeista tai lastensuojelun jälkihuollosta.

Arjen taidot tukevat itsenäistä elämää

4You-toiminnassa kokeilemme yhdessä erilaisia harrastuksia ja harjoittelemme arjen taitoja kuten ruoanlaittoa ja omien raha-asioiden hallintaa. Opettelemme ryhmässä omien tunteidemme tunnistamista ja ilmaisemista sekä hankimme voimavaroja unelmien toteuttamiseen. Samoja asioita kokeneiden nuorten vertaistuki on keskeistä toiminnassamme.​

4You-toiminta tarjoaa ryhmävalmennuksien avulla nuorille konkreettisia keinoja arjen hallintaan. Etsimme yhdessä mieluista tekemistä vapaa-ajalle ja kokeilemme erilaisia harrastuksia. Vahvistamme nuorten lähisuhteita ja autamme nuoria suunnittelemaan tulevaisuutta sekä löytämään voimavaroja suunnitelmien toteuttamiseksi.

Ammattilainen: tutustu Elämäntaitojen valmennuskonseptiin.

Tulevaisuuspaja

Tulevaisuuspaja on henkilökeskeinen voimavaravalmennus, ja se pohjautuu ratkaisukeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan ja toipumisorientaatioon. Tulevaisuuspajassa tavoitellaan osallistujien itsetuntemuksen, sosiaalisten ja tunnetaitojen vahvistumista sekä toiveikasta suhtautumista tulevaisuuteen. Tulevaisuuteen suuntautuminen on olennaista siksi, että lastensuojelun piirissä olevien nuorten ajatukset tulevaisuudestaan ovat usein negatiivisempia kuin muilla nuorilla.

Tulevaisuuspaja koostuu kymmenestä ryhmäkerrasta. Sen tarkoituksena on tukea osallistujaa oman identiteetin löytämisessä, sosiaalisten taitojen vahvistumisessa sekä omannäköisen elämän toteutumisessa. Tulevaisuuspajan jälkeen osallistuja pystyy tunnistamaan ajatusvääristymiään, tunteitaan, vahvuuksiaan, unelmiaan, arvojaan, voimavarojaan ja voimavarasyöppöjään.

Ammattilainen: tutustu tulevaisuuspajaan.

Tulevaisuuspaja-valmennus on sovellus Aspa-säätiön ja Mielenterveyden keskusliiton Omat avaimet -projektissa kehitetystä Hevari-valmennuksesta.

Omat rahat, omat valinnat -taloustaitovalmennus

4You-nuorten kehittäjien kanssa huomasimme, että perinteinen budjetointiin perustuva taloustaitovalmennus se ei riitä monille. Oman talouden hallinnan haaste on budjetointia monisyisempi ilmiö. Tähän haasteeseen vastaamaan on kehitetty Omat rahat, omat valinnat -valmennus. Nuoret ovat osallistuneet kehitystyöhön testaamalla valmennusmallia.

Valmennus perustuu:

  • itseä motivoivan tavoitteen asettamiseen
  • todenmukaiseen rahan kulutuksen seurantaan
  • pienten tekojen merkityksen oivaltamiseen
  • tunteiden ja ostoskäyttäytymisen kaksisuuntaisen vaikutuksen tunnistamiseen
  • tunteiden vaihtoehtoisen käsittelyn harjoitteluun
  • jos-sitten -tilanteiden harjoitteluun
  • itsesäätelyn opetteluun
  • oman identiteetin ja rahasuhteen pohtimiseen
  • budjetin laatimiseen
  • pitkän aikavälin tavoitteista keskusteluun.

Ota yhteyttä

Sanna Inkiläinen, kehittämissuunnittelija
sanna.inkilainen@aspa.fi, p. 040 513 7563

Kokemustoimija antaa vertaistukea

Yhdessä omilleen

Toiminnallinen hankkeemme (2019-2021) perustui keskinäiseen vertaistukeen ja yhdessä tekemiseen. Työstimme hankkeessa mukana olevien nuorten kokemusten ja tarpeiden pohjalta elämäntaitojen valmennuskonseptin. Konseptia voivat hyödyntää nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset.

Toiminta jatkuu Omat avaimet -toiminnan alaisuudessa. Suunnittelemme toimintaa yhdessä nuorten kanssa ja kuuntelemme heidän tarpeitaan.

Teemme yhteistyötä Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen Martat ry:n, Pesäpuu ry:n ja Takuusäätiön kanssa.