Hyödyllistä tietoa ja linkkejä oikeuksistasi

Yhdenvertaisuus.fi -sivusto on tarkoitettu tieto- ja materiaalipankiksi yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille. Sivuilta löytyy tietoa lainsäädännöstä ja tutkimuksista sekä eri vähemmistöistä

Sinulla on oikeus äänestää kotonasi, mikäli kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Lisätietoa kotiäänestyksestä

Vuokralaisella on sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Lue lisää vuokralaisen oikeuksista vuokralaiset.fi-sivustolta.

Tietoa Suomen ajantasaisesta lainsäädännöstä

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen Vammaispalvelujen käsikirjassa on tietoa muun muassa henkilökohtaisesta avusta, kuljetuspalvelusta ja palvelusuunnitelmasta

Tietoa vammaisten asumisen laatusuosituksista:

Vammaisten asumispalveluiden laatusuositus

Oma tupa, oma lupa -opas

Tietoa kehitysvammaisten asumisen laatusuosituksista

Tietoa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen laatusuosituksista

Tietoa yksilöllisen tuen laatukriteereistä

Tietoa seksuaalioikeuksista löydät Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen ja Väestöliiton verkkosivuilta

Hyödyllistä tietoa nuorille asumispalveluiden käyttäjille: Aikuistumisen tikkaat nuorten oikeudellisen aseman näkökulmasta (Allianssi)