Hyvä vuorovaikutus ja kuulluksi tuleminen

Sinulla on oikeus tulla kuulluksi ja kohdatuksi aikuisena ihmisenä yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Sinua koskevista asioista tulee puhua sinulle itsellesi, eikä esimerkiksi omaisellesi. Sinulle ei saa huutaa, eikä sinua saa komennella. Tuntuuko sinusta, että mielipiteesi otetaan vakavasti ja sinua kuunnellaan?

Maria tulee äitinsä kanssa katsomaan uutta asuntoa asumisyksiköstä. Asumispalvelutyöntekijä pyytää Iinaa keittämään kahvit, mutta kun kahvia tarjotaan, työntekijä komentaa Iinan takaisin asuntoonsa, koska nyt ei ole asukkaiden kahviaika. Maria kuitenkin haluaisi kysyä Iinalta, miltä hänestä tuntuu asua täällä. Työntekijä on jo alkanut esitellä Marian äidille asumisyksikön tiloja, eikä Maria saa ääntään kuuluviin. Maria pohtii, haluaako asua tällaisessa paikassa.

Vuorovaikutusta voi häiritä työntekijöiden kiire tai henkilökunnan suuri vaihtuvuus. Kiire ei saisi olla jatkuvaa. Ehtivätkö työntekijät yleensä olla läsnä ja keskustella kanssasi? 

Asumispalveluita käyttävä Anne kertoo, että avustajan olisi tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten tulee asukkaan kotiin:

Tapa, jolla avustaja tulee asuntoon, on tärkeä. Joillakin avustajilla on tapana tervehtiessä käyttää nimeäni – huomenta Anne – ja kysyä, mitä kuuluu. Siitä tulee heti sellainen olo, että olen osa porukkaa.

Mikäli sinulla on kommunikaatiota vaikeuttava vamma, olet oikeutettu tulkkiin tai kommunikaatiota helpottaviin välineisiin.  Pystytkö kommunikoimaan haluamallasi tavalla? Ymmärtävätkö asumisyksikkösi työntekijät, mitä tarkoitat? 

Tietoa kommunikaation apuvälineistä ja kommunikoinnista löydät Kehitysvammaliiton tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekin verkkosivuilta ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) Vammaispalvelujen käsikirjasta. Tietoa vammaisten tulkkauspalveluista löydät Kelan verkkosivuilta.