Sosiaaliset suhteet ja vapaa-ajan toiminta

Sinulla on oikeus tavata muita ihmisiä, ystäviäsi ja sukulaisiasi silloin, kun haluat ja kutsua vieraita kotiisi. Sinun tulee saada itse päättää, miten vapaa-aikaasi vietät.

On sinun asiasi päättää, mihin kulttuuri- ja urheilutapahtumiin tai muuhun vapaa-ajan toimintaan osallistut – tai et osallistu.  

Onko sinulla mahdollisuus osallistua ja saatko siihen tarvittavaa tukea? Tarvitsetko henkilökohtaista apua päästäksesi harrastuksiin ja tapahtumiin kodin ulkopuolella? 

Lue lisää henkilökohtaisesta avusta osiosta Omannäköinen arki.

Lisää tietoa henkilökohtaisesta avusta saat myös Assistentti-infosta ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) Vammaispalvelujen käsikirjasta.

Tunnetko itsesi yksinäiseksi? Tukeeko asumisyksikkösi sinua ystävien löytämisessä? Harrastukset ja vertaisryhmät voivat myös helpottaa yksinäisyyttä.

Uuden kaverin voit löytää esimerkiksi tukihenkilö- tai ystävätoiminnan kautta. Lue lisää Verneri.netistä Mistä avustaja tai kaveri mukaan

Sinulla on oikeus kutsua vieraita kotiisi. Vieraasi eivät kuitenkaan saa häiritä muita asukkaita esimerkiksi metelöimällä yöaikaan. Myös muilla asukkailla on oikeus kotirauhaan ja turvallisuuteen. 

Asumisyksikön työntekijät eivät ole velvollisia avustamaan vierastasi hänen henkilökohtaisissa asioissa, ellei toisin sovita. Sinun tulee kuitenkin saada apua esimerkiksi tiskien tiskaamiseen vierailun jälkeen. 

Asumisyksikössä on kello 17–19 vierailuaika. Olli haluaisi katsoa kello 21 alkavan elokuvan yhdessä poikaystävänsä kanssa omassa huoneessaan. Olli ottaa asian puheeksi asukaskokouksessa ja kysyy, millä perusteella vierailuajat on määritelty. Ovatko ne henkilökunnan vai asukkaiden idea? Olli ehdottaa, että vierailuaikojen tarpeellisuudesta keskusteltaisiin uudelleen kaikkien asukkaiden kanssa.

Jokainen määrittelee itse, haluaako asua yksin vai yhdessä toisen kanssa. Yhteiseen asuntoon muuttaminen voi kuitenkin olla iso elämänmuutos, jota kannattaa pohtia rauhassa.

Kaikilla avioliittoikäisillä vammaisilla henkilöillä on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe. Lisäksi vammaisilla henkilöillä on oikeus päättää vapaasti ja vastuullisesti lastensa määrästä ja ikäerosta sekä saada ikänsä mukaista tietoa ja lisääntymisterveys- ja perhesuunnitteluvalistusta (YK:n vammaisoikeussopimus, artikla 23).

Oletko saanut tarpeeksi tietoa seksuaalisuuteen, parisuhteen perustamiseen, lasten hankkimiseen ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista? Lisätietoa löydät esimerkiksi vaestotliitto.fi– ja sexpo.fi-verkkosivuilta.