Kohtaamme sinut!

Joku viisas (jonka nimeä en millään muista) on joskus strategiatyön ja tulevaisuuden ennakoinnin yhteydessä kysynyt ääneen, haluammeko olla nopeasti muuttuvassa maailmassa valintojemme osalta todennäköisemmin suurin piirtein oikeassa vai tarkemmin väärässä. Tätä kysymystä olemme Aspassa tarkastelleet eri näkökulmista viimeisen vuoden aikana.

Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueet aloittivat toimintansa Suomessa. Niiden toiminta on hakenut muotoaan, katsoo sitä asumispalveluita käyttävän ihmisen, palveluntuottajan tai asuntojen ja kiinteistöjen omistajan näkökulmista. Töitä riittää ja tämä muodon hakeminen jatkuu vielä pitkään. Henkilöstöpula sosiaali- ja terveysalalla on suuri. Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan ja sitä seuranneet inflaatio ja korkojen nousu, asunto- ja kiinteistömarkkinoiden heilahdukset sekä Suomen Nato-jäsenyys ovat myös muokanneet toimintaympäristöämme ja lisänneet epävarmuuden tunnetta. Lisäksi kolmannen sektorin rahoitukseen liittyy paljon epävarmuutta, kun maan hallitusohjelmaan on kirjattu 100 miljoonan euron leikkaus vuodesta 2027 alkaen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitukseen.

Viime vuosien koronapandemia on vaikuttanut jokaisen Suomessa asuvan elämään tavalla tai toisella. Harva on kuvaillut koronan vaikutuksia positiivisiksi. Sosiaalinen kanssakäyminen ja toisten ihmisten kohtaaminen muuttivat muotoaan ja monella jopa keskeytyi kokonaan. Kaikki eivät ole pystyneet palaamaan koronaa edeltävien harrastusten pariin ja monet ystävyssuhteet ovat päättyneet tai vähintäänkin hiipuneet. Valitettavasti monia ihmisiä myös menehtyi, monet jäivät yksin. Erityisen huolissani olen mielenterveysongelmien ja ennen kaikkea nuorten mielenterveysongelmien kasvusta, mikä heijastuu myös suoraan erilaisiin arjen hallinnan ja asumisen lisääntyneisiin haasteisiin. Koronan jälkilaskua maksamme yhteiskunnassa vielä pitkään.

Päivitetty strategia luo hyvät edellytykset tulevaisuudelle

Tämä kaiken myllerryksen ja epävarmuuden keskellä olemme Aspa-konsernissa päivittäneet strategiaamme, jotta pärjäämme ja meillä on edellytykset toteuttaa perustehtäväämme myös jatkossa. Päätimme yksinkertaistaa ja selkeyttää valintojamme. Meillä on kirkas ja kunnianhimoinen visio, yksi päätavoite sekä vahvat kantavat rakenteet vuosille 2024–2026.

Korona-aika vahvisti näkemystämme siitä, miten tärkeää on arjessa kyetä kohtaamaan jokainen – erityisesti arjessa ja asumisessa tukea tarvitsevat ihmiset sekä työyhteisössä jokainen aspalainen. Yhteinen visiomme – kohtaamme sinut – antaa meille selkeän suunnan ja ohjaa päivittäistä tekemistämme yhteiskunnan ja asiakastarpeiden muuttuessa. Teemme päivittäin töitä sen eteen, asiakkaamme saavat heidän tarpeitaan vastaavan kodin, yksilölliset palvelut ja tuen.

Uskomme siihen, että Aspan vahva arvopohja ja henkilökeskeinen toimintatapamme luovat meille edellytykset menestyä. Me Aspassa teemme mitä lupaamme, kunnioitamme toisiamme ja toimimme vastuullisesti. Mittaamme visiomme, tavoitteidemme ja arvojen toteutumista säännöllisesti. Aina emme onnistu ja virheen tapahtuessa nostamme käden pystyyn. Tämä vaatii rohkeutta, uskallusta katsoa peiliin ja muuttaa toimintatapoja. Valintojamme ja Aspan ”taloa” pitää pystyssä kolme kantavaa rakennetta, joista haluamme pitää erityistä huolta. Panostamme seuraavan kolmen vuoden aikana siihen, että Aspa on arvostettu ja reilu työpaikka, kasvava ja vahva sekä asiantunteva ja tunnettu kumppani.  Uskon, että olemme todennäköisemmin suurin piirtein oikeassa kuin tarkemmin väärässä!

Tuomas Koskela
toimitusjohtaja, Aspa-säätiö