Asta − avuntarpeen arviointiin | Aspa
-A A +A

Asta − avuntarpeen arviointiin

Asta − avuntarpeen arviointiin
ASTA™ on Aspa-säätiössä kehitetty toimiva menetelmä asukkaan toimintakyvyn ja tuen tarpeen arviointiin. ASTAa voidaan käyttää esimerkiksi palvelusuunnittelussa tai terapian, asunnonmuutostöiden tai muun avun suunnittelussa ja tuloksellisuuden arvioinnissa.

Asta on suunniteltu ammattilaisen työvälineeksi, mutta asiakas on aina mukana arvioinnissa. Arviointi voidaan tehdä keskustellen tai toimintaa havainnoiden. Asta arvioi kaikki tärkeimmät itsenäisen asumisen osa-alueet, kuten ruokahuollon, itsestä huolehtimisen ja kotityöt. Välineellä voidaan arvioida myös avun tarpeen nopeitakin muutoksia. Astan toimivuudesta on saatu hyviä kokemuksia jo vuodesta 2009 lähtien. Astasta on tehty myös opinnäytetöitä.

Voit käyttää Astaa ilman koulutusta käsikirjan avulla. Astasta voi kuitenkin tilata myös käyttökoulutusta ja omakustannushintaisen tietokone-ohjelma-CD:n, joka sisältää analyysityökalun ja tuloslomakkeen sekä helpottaa tulosten käsittelyä. Jos olet kiinnostunut ohjelmistolevykkeestä, ota yhteyttä laittamalla sähköpostia osoitteeseen asta@aspa.fi.  

 

Mini-Asta nopeaan arviointiin

Varsinainen Asta sisältää lähes 100 kysymystä, joita arvioidaan vaihtoehtoasteikolla. Nopeampaan arviointiin voit käyttää Mini-Astaa.

 

Materiaaleja Astan käyttöön

Asta käyttäjän käsikirja (pdf)

ASTAn arviointilomakkeet (pdf)

ASTA-tietokoneohjelma (pdf)

Mini-ASTA paperiversio (pdf)

Mini-ASTA sähköinen versio  

 

Lisätietoja Astasta

asta@aspa.fi