-A A +A

Asta − avuntarpeen arviointiin

Asta − avuntarpeen arviointiin

ASTA™ on Aspa-säätiössä kehitetty toimiva menetelmä asukkaan toimintakyvyn ja tuen tarpeen arviointiin. Astaa voidaan käyttää esimerkiksi palvelusuunnittelussa tai terapian, asunnonmuutostöiden tai muun avun suunnittelussa ja tuloksellisuuden arvioinnissa.

Asta on suunniteltu ammattilaisen työvälineeksi, mutta asiakas on aina mukana arvioinnissa. Arviointi voidaan tehdä keskustellen tai toimintaa havainnoiden. Asta arvioi kaikki tärkeimmät itsenäisen asumisen osa-alueet, kuten ruokahuollon, itsestä huolehtimisen ja kotityöt. Välineellä voidaan arvioida myös avun tarpeen nopeitakin muutoksia. Astan toimivuudesta on saatu hyviä kokemuksia jo vuodesta 2009 lähtien. Astasta on tehty myös opinnäytetöitä.

Asta on nyt verkossa

Astasta on valmistunut helppokäyttöinen verkkoversio Nettiasta. Käy täyttämässä tarvittavat tiedot verkossa ja tulosta ne lopuksi. Salassapitosyistä Nettiastaan ei voi tallentaa tietoja. Voit käyttää apunasi Käyttäjän käsikirjaa ja hyödyntää yhteenvetoa tehdessäsi käsikirjan lopusta löytyvää Asumisen avuntarpeen arvio -koontisivuja ja profiilitaulukkopohjia.

Astaa ei ylläpidetä enää erillisenä tietokoneohjelmana, eikä ohjelmalevykkeitä ole enää saatavilla.

Hyödynnä Mini-Astaa nopeaan arviointiin

Varsinainen Asta sisältää lähes 100 kysymystä, joita arvioidaan vaihtoehtoasteikolla. Nopeampaan arviointiin voit käyttää Mini-Astaa.

Mini-ASTA paperiversio (pdf)

Mini-ASTA sähköinen versio