Aspa tarjoaa vuokralaisilleen talous- ja asumisneuvontaa

Aspassa on käynnistynyt talous- ja asumisneuvontaan keskittyvä hanke. Tarve neuvonnalle on kova, sillä asumis- ja maksuhäiriöiden kuten vuokravelkojen määrä kasvaa yhteiskunnassamme jatkuvasti.

Velka veks -hankkeen tavoitteena on kehittää esimerkiksi asumisneuvontaa ja perintäprosessia. Toiminta pitää sisällään mm. häiriökäyttäytymiseen puuttumisen, asiakkaiden neuvonnan vuokranmaksun vaarantuessa, ennaltaehkäisevän asukastyön, asukkaiden neuvonnan ja opastuksen, sekä huoneenvuokralain mukaiset varoitus- ja häätökäytännöt.

Eeva Ihalainen työskentelee hankkeessa jalkautuvana asumisneuvojana ja tekee asumisneuvontaa erityisesti Aspa Palveluiden asiakkaille. Hankkeen pilotteina toimii kolme Aspa-kotia.

Hankepäällikkö, talousneuvojana työskentelevä Teija Hietikko kehittää erityisesti talouteen ja perintään liittyviä asioita. Tavoitteena on luoda Aspan arvoille, erityisesti ihmisen kunnioittamiseen, nojaava prosessi.

– Pyrimme hyödyntämään paremmin käytössämme olevaa Tampuuri-järjestelmää, sähköistämään perintämallia ja puuttumaan ennaltaehkäisevästi jo varhaisessa vaiheessa siihen, että vuokravelat eivät pääse kehittymään pitkälle ja prosessiin otetaan heti myös tukitaho mukaan, ei vain asukas, kertoo Hietikko. 

–Aspassa ei ole hirveästi ollut häiriöitä, eikä häätöjä, mutta pyrimme välttämään nekin, sanoo kiinteistöjohtaja Satu Lehtinen. –Totuus kuitenkin on se, että jos meiltä joutuu lähtemään, on hyvin vaikea saada uutta kotia.

Tavoitteena on juurruttaa toiminta Aspaan vuoden kestävän, ARA-rahoitteisen hankkeen jälkeen.