Asumisen ajokortti -hankkeelle avustusta

Aspa-säätiön uudessa hankkeessa parannetaan asiakkaiden itsenäisen asumisen valmiuksia koronarajoitteiden pitkittyessä sekä niiden päättymisen jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriön täydentävässä avustusjaossa Aspa-säätiön Asumisen ajokortti -hanke sai Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) ehdotuksen mukaisen avustuksen. 

Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on erityistä tukea tarvitsevien nuorten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisvalmiuksien- ja taitojen edistäminen ja asumishäiriötilanteiden ennaltaehkäiseminen. Menetelminä käytetään valmennusta, varhaista puuttumista sekä sovittelua. 

Koronakriisi on tuottanut merkittäviä ongelmia tuetusti asuvien mielenterveyskuntoutujien elämään, fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Hankkeessa kehitetään yhdessä kohderyhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa toimintamalleja, joiden avulla parannetaan asiakkaiden itsenäisen asumisen valmiuksia ja mahdollisuuksia pärjätä tukiasumisessa koronarajoitteiden pitkittyessä sekä niiden päättymisen jälkeen.  

”Asumisen ajokortti -valmennusmallissa pyritään saamaan asumisen perusvalmiudet haltuun”, kertoo Aspa-säätiön kehitysjohtaja Päivi Huuskonen. ”Näitä ovat esimerkiksi oman hyvinvoinnin ylläpito, kodin kunnosta huolehtiminen, digitaidot sekä raha-asioiden hallinta. Osallistujat saavat itse arvioida oman osaamisensa kehittymistä.” 

Lisäksi hankkeessa selvitetään ja kokeillaan, voidaanko naapuruussovittelun keinoja ja vertaistukea soveltaen ehkäistä ja ratkaista asumishäiriöitä. 

Hanke on valtakunnallinen. Toimintaa pilotoidaan ensimmäisessä vaiheessa Porissa, Valkeakoskella ja Tampereen seudulla. Hankkeen toiminta käynnistyy elokuussa.