Henkilöstötutkimus 2019: Aspa Palvelut on pidetty työnantaja

Aspa Palveluiden henkilöstötutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilöstön tyytyväisyyttä Aspa Palveluihin työnantajana. Vastausprosentti tutkimuksessa oli 62 %. Tutkimus toteutettiin syksyllä 2019.

Aspa Palvelut Oy:n kokonaisarvosana työnantajana oli 3,92/5. Tutkimuksessa korostuivat esimiestyön laatu ja sen merkityksen tärkeys. Esimiehillä koetaan olevan aikaa omille tiimiläisilleen ja he kohtelevat työntekijöitä oikeudenmukaisesti. Työntekijät puolestaan ottavat vastuuta oman työnsä kehittämisestä ja kokevat oman osaamisen vastaavan työn vaatimuksia.

Ihmisen kunnioittaminen näkyy vahvasti arjen työssä. Aspa Palvelut on onnistunut vastaamaan työntekijöiden odotuksiin erityisen hyvin sukupuolten välisessä tasa-arvossa.

Suositteluindeksi NPS oli 27, joka on selkeästi yli vertailuaineiston keskiarvon. NPS-indeksi kertoo todennäköisyydestä suositella työpaikkaa työnhakijalle.

Kokonaisuudessaan 92% työntekijöistä oli melko tai erittäin tyytyväisiä Aspa Palveluihin työpaikkana.

 – Jokaisen aspalaisen työhyvinvointi on tärkeää, sillä se on pohja myös hyvälle asiakaskokemukselle. Henkilöstötutkimuksen hieno tulos kannustaa meitä kehittämään henkilöstön hyvinvointia, osaamista ja sitoutumista edistäviä toimia edelleen. Henkilöstömme antamaa avointa palautetta pääsee lukemaan kuka tahansa, olemme julkaisseet sen avoimesti #meilläpuhutaan-verkkosivuillamme, kertoo Aspa Palveluiden hallintopäällikkö Netta Linturi.