Henkilöstötutkimus syksy 2023 – positiivista kehitystä

Oranssissa puhekuplassa teksti: Hyvät tavoitteet, missä arvot näkyvät, luovat myös laadukkaita tapoja tehdä työtä. Työntekijä.

Strateginen henkilöstötutkimus toteutettiin lokakuussa 2023. Koko konsernin kattava tutkimus toteutetaan kerran vuodessa. Olemme iloisia positiivisesta kehityksestä.

Henkilöstötutkimuksen tavoitteena on selvittää henkilöstön tyytyväisyyttä Aspaan työnantajana. Lisäksi seuraamme arvojemme toteutumista. Hyödynnämme tutkimuksen kautta saatavaa tietoa kehittäessämme toimintaamme. Yleistason tulokset käydään yhdessä läpi henkilöstön kanssa ja sen jälkeen niihin syvennytään yksikkö- ja tiimikohtaisesti nostaen kehityskohteet omiin toimintasuunnitelmiin. Tutkimuksen toteuttaa Innolink.

Kyselytulosten perusteella arvot ohjaavat vahvasti koko Aspa-konsernin toimintaa. Aspa-säätiön ja Aspa Palveluiden kyselyssä arvojen toteutumista mitanneiden väittämien keskiarvo oli molemmilla 4,3/5.

Aspan visiona on, että jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään. Säätiön henkilöstöstä 93,5 % kokee kuluneen vuoden aikana tulleensa työyhteisössä kohdatuksi omana itsenään. Aspa Palveluilla tämä arvioidaan asteikolla ja vastaajista kohdatuksi koki tulevansa 4,6/5.

Aspa Palveluille onnistumisia monella osa-alueella

Aspa Palveluiden tulokset ovat valtaosin hyviä ja henkilöstötyytyväisyyttä on pystytty parantamaan edelleen. Arvojen toteutuminen päivittäisessä työssä on pysynyt hyvällä tasolla tai jopa parantunut hieman. Aspa Palveluiden työntekijöiden tyytyväisyys 4,1 (2023 keväällä 4,0). Vastaajien määrä nousi 79 %:iin (2023 keväällä 77 %).

”Kuluneen strategiakauden aikana kohtasimme yhteiskunnassamme ja globaalistikin isoja muutoksia ja haasteita, jotka olemme kohdanneet asiakkaidemme kanssa. Asiakkaidemme korkeat arviot palvelustamme kertovat henkilöstömme ammattitaidosta ja arvostavasta kohtaamisesta. Erityisen ilahduttavaa tuloksissa on positiivinen kehitys. Nämä olivat parhaat tulokset koko vertailukauden ajalta. Henkilöstötyytyväisyytemme on iso ylpeyden aihe, haluan kiittää kaikkia aspalaisia arvokkaasta ja vaikuttavasta työstä”, sanoo Aspa Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Seija Milonoff.

Aspa Palveluiden henkilöstötutkimuksen keskeisiä tuloksia

 • Kokonaisarvosana 4,1. Viime keväänä tulos oli 4,0 (2022 syksy 4,0/2022 kevät 3,8).
 • Työilmapiirin arvioi kehittyneen hieman tai selvästi 48 %. Tulos on pysynyt ennallaan viime kevääseen verrattuna (2022 syksy 39 %/2022 kevät 39 %)  
 • 43 % suosittelisi todennäköisesti Aspa Palveluja työpaikkana (41 % kevät 2023)

Kehityskohteet:

 • Tiedon löydettävyys  
 • Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen
 • Tietoisuus Aspan tavoitteista ja tulevaisuuden visiosta 

Onnistumiset:

 • Työntekijät uskaltavat ottaa esiin erilaisia asioita työyhteisössä
 • Työntekijät edesauttavat omalla toiminnallani tiedonkulkua työyhteisössä
 • Esihenkilöni tukee työssä onnistumisessa 

Olemme kehittyneet eniten seuraavissa tekijöissä:  

 • Työntekijöillä on mahdollisuus edistää osaamistaan ja ammattitaitoaan 
 • Työntekijät kokevat, että heidän työtehtäviään arvostetaan Aspassa 
 • Ajantasaisessa tiedonkulussa.

”Asetimme kunnianhimoiset tavoitteet arvojemme toteutumisen mittareille. Emme aivan yltäneet tavoitteisiin, mutta arvojemme toteutuminen on pysynyt korkealla tasolla koko strategiakauden niin palvelujemme käyttäjien, läheisten, tilaaja-asiakkaiden kuin henkilöstömmekin kokemina. Puheemme vahvasta arvopohjasta on totta”, kertoo Milonoff.

Aspa-säätiölle hieno tulos

Henkilöstön Aspa-säätiölle antama kokonaisarvosana 4,32 parantui hieman edelliseen vuoteen verrattuna (4,26). Jokainen kyselyyn vastannut oli tyytyväinen Aspaan työpaikkana. Vastauksissa nousi esiin hyvä esihenkilötyö, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä mielekäs ja merkityksellinen työ.

”Kiitos kaikille työntekijöille yhteisestä ponnistelusta työyhteisön ja työssä viihtymisen hyväksi. Kyselytulosten perusteella olemme yhdessä onnistuneet rakentamaan työilmapiiriä, vaikka toimintaympäristössä tapahtuu paljon muutoksia, jotka vaikuttavat meidän työskentelyymme ”, kertoo Aspa-säätiön toimitusjohtaja Tuomas Koskela.

Aspa-säätiön henkilöstötutkimuksen keskeisiä tuloksia

 • 100 % vastaajista on tyytyväisiä Aspaan työpaikkana (2022: 97 %)
 • 26 % arvioi työilmapiirin parantuneen viimeisen vuoden aikana (2022: 32 %) 12,9 % vastaajista puolestaan kokee työilmapiirin heikentyneen (2022: 19 %)
 • 4,3/5 kokonaisarvosana Aspalle (2022: 4,3)

Kehityskohteet:

 • Aspan sisäinen yhteistyö
 • Tiedonkulku eri yksiköiden välillä
 • Uusien työntekijöiden perehdyttäminen

Onnistumiset:

 • Sukupuolten välinen tasa-arvon toteutuminen
 • Esihenkilöiden luottamus alaisten kykyyn toimia itsenäisesti
 • Aspa tukee työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista