Lotta Reito asiantuntijaksi Aspa-säätiön selvityshankkeeseen

Lotta Reito.

YTM Lotta Reito on aloittanut 1.9.2022 asiantuntijana Aspa-säätiön jälkihuollon nuoria koskevassa selvityshankkeessa.

Lotta Reito on koulutukseltaan YTM ja Valviran laillistama sosiaalityöntekijä, joka on tehnyt ammatillisen uransa kunnallisen lastensuojelun avohuollon parissa Tampereen kaupungilla. Lotta on työn ohella kouluttautunut ammatillisissa menetelmissä sekä osallistunut kehittämis- ja vaikuttamistoimintaan organisaatio- ja politiikkatasolla. Hänellä on tämän lisäksi yli 10 vuoden kokemus sosiaalialan ammattiyhdistystoiminnasta ja ammatillisesta edunvalvonnasta.

”Jälkihuollon asiakkaana olevat lapset ja nuoret ovat tarvinneet palvelujärjestelmän osalta erittäin vahvaa tukea kasvuunsa ja kehitykseensä. Meillä on jälkihuollon asiakkaita kohtaan siten erityinen huolenpidon velvollisuus”, Lotta Reito kertoo.

”Tuleva hyvinvointialueuudistus ja lastensuojelulain kokonaisuudistus täytyy toteuttaa siten, että voimme pitää kiinni tuosta velvollisuudestamme ja antaa jälkihuollon asiakkaille parhaat mahdolliset eväät aikuisuuteen. Tämän selvityshankkeen myötä olen saanut hienon mahdollisuuden tuoda jälkihuollon asiakkaiden ääntä kuuluviin ja koota sen pohjalta suosituksia ja ehdotuksia laadukkaan jälkihuollon toteuttamiseen tulevaisuudessa.”

Lämpimästi tervetuloa Aspaan toteuttamaan tärkeää selvityshanketta!

Aspassa on alkanut Lapsistrategian tilaama selvitystyö lastensuojelun jälkihuollon tilanteesta ja kehittämistarpeista Suomessa. Selvityksessä kuvataan nykytila, kartoitetaan ongelmakohtia sekä kerätään kokemustietoa nuorilta itseltään. Näiden pohjalta tehdään keskeiset ehdotukset koskien jälkihuollon kehittämistä erityisesti lastensuojelulain kokonaisuudistuksen tueksi sekä hyvinvointialueiden toiminnassa.