Selvitys lastensuojelun jälkihuollon kehittämistarpeista

Neljä nuorta istuu rivissä ja heidän edessään erivärisiä puhekuplia.

KULJE RINNALLA, AUTA ETEENPÄIN JA OSOITA, ETTÄ VÄLITÄT – mitä nuoret kertovat jälkihuollosta ja toivovat sen tulevaisuudelta?

Aspa-säätiö sr ja kansallinen Lapsistrategia toteuttivat yhdessä selvityksen jälkihuollon kehittämistarpeista. Ajatus ilmiön tarkemmasta selvityksestä tuli jo Aspa-säätiön STEA-rahoitteisen 4You-hankkeen (2019–2022) aikana, jolloin konkretisoitui nuorten tuen tarve ja ryhmämuotoisen toiminnan vaikuttavuus nuorten elämässä.  

”Halusimme lähteä selvittämään, mitä nuoret itse ajattelevat tarvitsevansa ja mitä he toivovat”, kertoo Aspa-säätiön kehitysjohtaja Karoliina Ahonen

Nuorten omat kokemukset näkyväksi

Raportin tavoitteena oli tuoda esiin lastensuojelun jälkihuoltopalvelun piirissä olevien nuorten kokemuksia elämänvaiheensa haasteista sekä tarkastella näitä nuorten elämismaailman kertomuksia palvelujärjestelmämme tavoitteiden ja muutosten keskellä ja löytää eväitä hyvinvointialueiden kehittämistyöhön sekä tuleviin lainsäädäntöhankkeisiin.  

”Nyt on hyvä ajankohta pohtia palveluiden järjestämistä vaikuttavasti nuorten näkökulmasta. Nuoret eivät toivo kuuta taivaalta, vaan luottamusta, turvallisia ihmisiä ja kohtaamisia elämässään”, Ahonen kuvailee nuorten ajatuksia. ”Toivottavasti mahdollisimman moni päättäjä, sosiaalialan ammattilainen ja kuka tahansa nuorten kanssa toimiva lukee tämän selvityksen ja löytää itsestään tahtoa ja taitoa haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten tukemiseksi.” 

Inspiroivia lukuhetkiä! 

Työntekijöitä ei ole ikinä liikaa, jos olisi tarpeeksi työntekijöitä ei vähäteltäisi ihmisen tarpeita, nyt pitää tehdä arviointia siitä, että toi tarttee enemmän ja toi vähemmän, jos olisi tarpeeksi työntekijöitä, niin olisi aika tarttua niihin hiljaisiin ja niihin jotka ei ole ottanut jälkihuoltoa vastaan ja joista ei kuulu mitää, ehkä ne on niitä jotka tarvii aika paljon sitä” haastateltu nuori, jälkihuolto päättynyt