Sujuvampi arki älyvaloilla

Älykkäällä valaistuksella voidaan sujuvoittaa arkea ja helpottaa päivärutiinien ylläpitoa. Kun kodin valaistus räätälöidään asukkaiden tarpeiden mukaan, kodista tulee myös turvallisempi.

Älykkäällä valaistuksella tarkoitetaan yksilöllisesti säädettyjä valaistustasoja ja liiketunnistukseen pohjautuvia valoja. Valaisimet eivät siis ainoastaan luo valoa, vaan ne myös havainnoivat ympäristöään, välittävät tietoa ja luovat erilaisia tunnelmia. Älyvalojen houkuttelevuutta lisää se, että niitä voidaan etäohjata esimerkiksi puhelinsovellusten tai kaukosäätimen välityksellä.

Erityisesti Suomessa valaistuksen merkitys korostuu, sillä talviaikaan luonnonvaloa on huomattavasti kesäkuukausia vähemmän. Tällä on todettu olevan vaikutuksia niin vireystilaan kuin unen tarpeeseen. Jopa 85% suomalaisista kärsii jonkinasteisesta kaamosoireilusta; pimeä vuoden ajan tullen aktiivisuustaso laskee ja mieliala ei ole niin positiivinen kuin kesäaikaan.

Valaisimet eivät siis ainoastaan luo valoa, vaan ne myös havainnoivat ympäristöään, välittävät tietoa ja luovat erilaisia tunnelmia.

Älyvaloja on jo runsaasti markkinoilla ja niitä hyödynnetäänkin paljon julkisissa tiloissa. Viime vuosien aikana älyvalot ovat löytäneet tiensä myös tavallisiin koteihin, kun muun muassa Philips Lighting ja IKEA ovat lanseeranneet kohtuuhintaisia älyvaloja. Paremman valaistuksen lisäksi LED-valot voivat tuoda myös tuntuvan säästön sähkölaskuun ja ennalta ehkäistä varkauksia.

Apua arjen haasteisiin

Älyvalot voivat ratkaista monia arjen haasteita; ne auttavat noudattamaan säännöllistä unirytmiä, tarjoavat optimaalisen valaistuksen esimerkiksi lukemiselle ja voivat jopa muistuttaa oven sulkemisesta. Liiketunnistimilla voidaan puolestaan helposti lisätä turvallisuutta kotona; älyvalot syttyvät automaattisesti sängystä noustessa tai kuljettaessa hämärässä portaikossa.

Kuulorajoitteiset voivat käyttää valoja esimerkiksi ovikellon sijaan tai ohjata valoja äänellään. Muistisairaat voivat puolestaan hyödyntää älykästä valaistusta erilaisiin muistutuksiin kuten veden juontiin, iltapalan syöntiin tai lääkkeen ottoon. Nukkumaan menoajasta voidaan puolestaan muistuttaa auringonlaskua jäljittelevällä valaistuksella ja vastaavasti auringon nousu kertoo, että on aika herätä uuteen päivään.   

Valot voivat myös välittää ajantasaista tietoa. Esimerkiksi eteisen valot voidaan säätää tuottamaan sinistä valoa silloin, kun töihin lähtiessä kannattaisi napata sadetakki mukaan. Myös kovasta pakkasesta voidaan viestittää vilkkuvien valojen avulla ja muistuttaa näin pukeutumaan lämpimästi.

Älyvalokokeiluja Helsingissä

Helsingissä on käynnissä EU-rahoitteinen projekti, jonka päämääränä on selvittää, miten älykkäällä valaistuksella voidaan parantaa arkea. Oletuksena on, että älyvaloilla voidaan vähentää huonosta valaisusta johtuvia onnettomuuksia, parantaa unen laatua sekä kohottaa elämänlaatua yleisesti. Suomessa projektia koordinoi Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö Forum Virum Helsinki.

Bright Ageing -niminen projekti on jatkoa vuonna 2017 toteutetulle älyvalokokeilulle, jossa 20:lle Helsingin kotihoidon asiakkaalle asennettiin älykäs Philips Hue -valaistusjärjestelmä.

–Tavoitteena oli selvittää, kohottaako älykäs valaistus ikäihmisten hyvinvointia ja tukeeko se itsenäistä asumista esimerkiksi lisäämällä turvallisuuden tunnetta. Kotihoidon asiakkaat kokivat valot niin positiivisesti, että kokeilun päätyttyä ne jäivät heidän käyttöönsä, kertoo projektipäällikkö Silja Peltonen Forum Virium Helsingistä. 

Vuonna 2018 toteutettavassa jatkoprojektissa kohderyhmiä laajennettiin ja kokeilua monipuolistettiin, jotta voitaisiin pureutua vielä syvällisemmin älyvalojen vaikutuksiin. Helsingin Setlementtiasunnot lähti projektiin mukaan päämääränään selvittää, voitaisiinko Philips Hue -älyvaloilla lisätä asuinviihtyvyyttä yli 55-vuotiaiden keskuudessa.

Setlementtiasunnot testaa räätälöityä valaistusta

Kesän 2018 aikana Helsingin alueen Setlementtiasuntohin asennettiin 40 asukkaalle älykäs valaistusjärjestelmä, joka räätälöitiin asukkaiden omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Yksi asukas halusi paremman valaistuksen tilkkutöiden ompeluun ja toinen liiketunnistimella toimivat eteisvalot.

–Asukkaillemme on määritelty yhteisten keskustelujen pohjata juuri heidän tarpeisiinsa sopiva valoratkaisu. Käytössä on muun muassa erilaisia ”valoreseptejä” ja liiketunnistimiin perustuva yövalaistus. Valaistusjärjestelmään liitetyt anturit keräävät tietoa, jota analysoimalla kehitetään Philips Hue -älyvaloja asiakkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi, kertoo Settlementtiasuntojen palvelumuotoilija Sanna Uotila.

Valaistusjärjestelmään liitetyt anturit keräävät tietoa, jota analysoimalla kehitetään Philips Hue -älyvaloja asiakkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi.

Yövalot perustuvat liiketunnistimiin, jotka voivat olla kiinnitettynä esimerkiksi sängyn runkoon tai yöpöytään. Kun asukas nousee istumaan sängyn laidalle ja sujauttaa aamutossut jalkaansa, samalla syttyy myös himmeä yövalo. Yhtäläisesti valot sammuvat, kun asukas on palannut takaisin peiton alle eivätkä sensorit eivät enää havaitse liikettä.

Kokeilussa testataan myös sitä, miten päivärytmiä olisi mahdollista säädellä älykkään valaistuksen avulla. Tällöin valaistus mukailee asukkaan omaa vuorokausirytmiä; aamuisin auringonnousun kaltainen valaistus herättää ja iltaisin valot himmenevät jäljitellen auringon laskua. Tämä luonnon valoa jäljittelevä valaistus auttaa aivoja niin käynnistymään aamuisin kuin rauhoittumaan iltaisin yöunia varten.

Asukkailla on käytössään neljä eri valoreseptiä. Tilanteen mukaan he voivat valita rauhoittavan, rentouttavan, keskittymistä tukevan tai lukemiseen sopivan valoreseptin. Rentouttava valo on pehmeän keltainen kun taas keskittymistä tukeva valo on viileää sinistä valoa. Valoreseptejä ja valon voimakkuutta asukkaat voivat ohjata joko älypuhelimen sovelluksen tai Philips Hue -kaukosäätimien avulla.

Uudet älyvalopalvelut testissä

Helsingin lisäksi älyvalaistusta testataan Saksassa ja Alankomaissa. Berliinin teknillinen yliopisto kokeilee energiatasoon reagoivaa älyvalaistusta aktiivisuusrannekkeiden avulla. Aktiivisuusranneke siis kertoo älyvalojärjestelmälle, mikäli asukkaan vireystilassa tapahtuu muutoksia ja räätälöi tarpeen mukaan kodin valaistusta. Jos esimerkiksi aamulla vireystaso on hyvin alhainen, aktiivisuusranneke kirkastaa valoja energiatason nostamiseksi. Jos taas illalla vireystaso on hyvin korkea, valon määrää ja kirkkautta säätelemällä voidaan luoda kotiin rauhoittava valaistus, joka valmistaa kehoa lepoon.

Hollantilainen vakuutusyhtiö Zilveren Kruis testaa älykkään valaistusjärjestelmän liittämistä osaksi omaa vakuutustarjontaansa. Periaate on sama kuin kotiin asennettavissa hälyytysjärjestelmissä: jos otat käyttöön älykkään valaisinjärjestelmän yövaloineen, onnettomuuksien todennäköisyys pienenee ja näin ollen myös vakuutusmaksuja voidaan madaltaa.

Tulevaisuuden valovisioita

Mitä enemmän älyvaloista saadaan kokemuksia ja palautetta sekä kotitalouksista että julkiselta sektorilta, sitä pidemmälle niitä voidaan kehittää ja personoida käyttäjäkohtaisesti. Myös teknologia kehittyy jatkuvasti.

–Uskon, että tulevaisuudessa älyvalot tulevat täysin korvaamaan perinteisenä tunnetun valaistuksen. Älyvalot oppivat tarpeemme ja elämänrytmimme, sopeutuvat siihen ja voivat jopa ohjata meitä paremmin arjen sujuvuuteen, visioi avainasiakaspäällikkö Susanna Eestilä Philips Lighting Finland Oy:stä.

Älyvalot oppivat tarpeemme ja elämänrytmimme, sopeutuvat siihen ja voivat jopa ohjata meitä paremmin arjen sujuvuuteen.

Kenties tulevaisuudessa siis valot oppivat tapamme ja säätyvät jopa automattisesti ruuminlämpömme mukaan. Edes liiketunnistimia ei silloin tarvita, kun pelkkä lämpöhavainto riittää älyvalojen sytyttämiseen – ja jopa henkilön tunnistamiseen. 

Kirjoittanut: Anne-Mari Sandell, projektipäällikkö, tiedottaja, Forum Virium Helsinki

Artikkeli on julkaistu alunperin Suuntaaja-verkkolehdessä 3/18.

Artikkelin pääkuvassa näkyy, miten älyvaloja voi käyttää herätyskellon sijaan. Aamulla valot herättävät auringonnousun tapaan. Kuva Ruska Tapiovaara.