Seija Milonoff.

Ihmisen hommassa korostuu aito kohtaaminen

Ihmisen hommaa kuvaa meitä aspalaisia erityisen hyvin. Se nojaa vahvasti arvoihimme, jotka pohjaavat kohtaamisen merkitykseen. Emme ole robotteja vaan ratkaisemme ongelmia, joihin ei laskelmien tai algoritmien avulla löydy henkilökohtaista ja yksilöllistä ratkaisua.

Työelämässä puhutaan tällä hetkellä paljon työn merkityksellisyydestä, ja sote-alalla siitä, että tämä on kutsumusammatti. Toisaalta myös sanotaan, ettei tämä ole ihmisen hommaa ollenkaan. Koen, että meillä työ on juuri sitä: ihmisen hommaa. Tämä näkyy jutellessani työntekijöidemme kanssa, vieraillessani Aspa-kodeissa tapaamassa työyhteisöjä asiakkaineen tai lukiessani työntekijätarinoitamme.

Haluaisin sanaparin ”ihmisen hommaa” kuvaavan koko toimialaa ja sen keskeistä ominaispiirrettä: ihmiseltä ihmiselle, ihminen ihmiselle. Inhimillisyyttä ja vahvaa motivaatiota auttaa toista ihmistä. Ihmisen hommassa tarvitaan sellaisia ihmisen kykyjä kuten hienotunteisuus, herkkyys ja sensitiivisyys. Sosiaaliset taidot ovat tärkeitä. Ihmisen hommaa on myös olla avoin erilaisille ja vieraille asioille sekä kiinnostunut toisista ihmisistä.

Ihminen on kokonaisuus – työntekijänä ja asiakkaana

Teemme ihmisen hommaa, jossa vuorovaikutuksella on keskeinen rooli. Työyhteisöt asiakkaineen ovat yleensä hyvin tiiviit ja läheiset. Yhdessä koetaan elämän ilot ja surut. Kohtaaminen ei hosuessa onnistu, ja verkon välityksellä kommunikaatiota on hankala tulkita, toisin kuin kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutukseen liittyvät oleellisesti tunteet, joiden jakaminen, selittäminen ja ymmärtäminen on keskeisin osa ammattilaistemme päivittäistä työstä ja erityisesti ihmisen hommaa.

Meillä tehdään, mitä luvataan, työt hoidetaan hyvin ja työtä myös kehitetään. Työ ei kuitenkaan ole koko elämä. Tämä tarkoittaa meillä, että ihminen on kokonaisuus myös työntekijänä, ei pelkästään asiakkaana. Haluamme mahdollistaa työelämän ja muun elämän yhteen sovittamisen niin, että työtä toki tehdään silloin kun sitä tarvitaan, mutta huomioiden myös työntekijöiden erilaiset elämänvaiheet.

Kaikilla meillä on hankalia päiviä ja työ voi joskus olla myös henkisesti kuormittavaa. Tämä kuuluu niin työhön kuin elämään, eikä sitä ole syytä peitellä. Tärkeintä ovat ne voimat, jotka kannattelevat haastavien aikojen yli. Tässä me haluamme olla työntekijöidemme tukena ja auttaa heitä onnistumaan.

Seija Milonoff
Toimitusjohtaja, Aspa Palvelut Oy