Aspan logo

Tiedolla johtaminen kehitysvammaisten hyvinvoinnin edistämisessä

Aspassa tiedolla johtaminen näyttäytyy toimintana, jossa hyödynnämme toimialan vertailtavaa tietoa oman toimintamme arvioinnissa, johtamisessa ja kehittämisessä.

Meillä oli syyskuussa kunnia osallistua kolmipäiväiseen kansainväliseen EAMHID-kongressiin Helsingissä, missä keskusteltiin ja jaettiin tietoa kehitysvammaisten mielenterveydestä. Kongressiin osallistui noin 25 eri maasta lähtöisin olevaa asiantuntijaa, jotka toivat monipuolisia näkökulmia alan tutkimukseen ja käytäntöihin. EAMHID eli European Association for Mental Health in Intellectual Disability -järjestö edistää uusimpia tieteellisiä oivalluksia ja käytäntöihin ja tutkittuun tietoon perustuvia hyviä käytänteitä.

Kongressin aikana osallistujat pääsivät jakamaan omia näkemyksiään ja kokemuksiaan erilaisissa workshopeissa. Valinnanvaikeus syntyi monista mielenkiintoisista aiheista, joista y parasta antia tarjosi ”Implications of the Emotional Developmental approach using the Scale of Emotional Development in Treatment and care of persons with an Intellectual Disability”. Tutkijat Marie Illic, Markus Vogel ja Lioba Grunfelder esittelivät tutkimuksensa tuloksia käytännönläheisesti ja innostavasti. Heistä kuului asiaan perehtyneisyys, asian haltuunottaminen ja asiantuntijuus, joka sai kuulijan yhdistämään tutkimuksen antia käytännön esimerkkeihin.

Kuvassa puhujanpöntössä Oili Sauna-Aho. Taustalla dia jossa paljon tekstiä.
Oili Sauna-Aho

Opit mukaan Aspa-kotien arkeen

Suomalaista tutkimusta ja emotionaalisen kehityksen arviointivälineen SEO-R2 käyttöä esittelivät Anna-Elina Leskelä-Ranta, Ari Matti Saari ja Oili Sauna-Aho. Emotionaalinen kehitysvaihe saattaa kehitysvammaisella henkilöllä olla varhaisemmalla tasolla kuin kognitiivinen kehitys. Emotionaalisen kehitystason huomioiminen toiminnassa vähentää haastavaa käyttätymistä sekä lisää asiakkaiden elämän laatua.  Vaikutus voi näkyä myös organisaatiossa työntekijöiden tietotaidon ja jaksamisen lisääntymisenä.

Kongressista löytyi tutkittua tietoa, jota pääsemme käyttämään ja kehittämään kehitysvammaisten Aspa-kotien arjessa. Tärkeä osa tiedolla johtamista on tiedon jakaminen, toiminnan kehittäminen ja toiminnan arviointi. Tiedolla johtamisen merkitys korostuu erityisesti asiakkaiden ohjaamisessa ja kohtaamisessa. Kehitysvammaisen henkilön emotionaalisen kehitysvaiheen ymmärtäminen on avainasemassa, ja oikeanlaisella kohtaamisella voidaan vähentää psyykelääkkeiden käyttöä, kuten tutkimukset osoittavat. Asiakas tulee kohdatuksi omana itsenään Aspan vision mukaisesti.

Seuraava EAMHID-kongressi vuonna 2025 tulee käsittelemään erilaisuuden kohtaamista ja taitojen huomioimista. Aspan tiimi on saanut jo kutsun ja odottaa innokkaasti uusia oivalluksia ja käytäntöjä, jotka voivat edelleen vahvistaa organisaation sitoutumista kehitysvammaisten ihmisten hyvinvointiin.

Päivi Höök Aspa-koti Rantakoivun johtaja
Tiina Apajasaari Palvelupäällikkö

Aspa Palvelut Oy

Kuvassa kaksi hymyilevää henkilöä.
Tiina Apajasaari ja Päivi Höök