Päivi Höök.

Työvuorosuunnittelun merkitys vuorotyössä

Työvuorosuunnittelulla on erittäin suuri merkitys työntekijöiden hyvinvointiin ja henkilökohtaisen elämän sekä työn yhteensovittamiseen.

Työvuorosuunnittelusta ei voi puhua koskaan liikaa, sillä varsinkin epäsäännöllisessä vuorotyössä työvuorot jaksottavat koko ihmisen elämää ja valintoja. Viikonloppuvapaita ei olekaan aina ja joskus henkilö joutuu jäämään epäsopivien työvuorojen vuoksi jostakin erittäin tärkeästä menosta, joka olisi ollut henkilölle tärkeä ja toivottu. Tämä ei ole missään tapauksessa meillä Aspa Palvelussa haluttu tilanne. Meillä työntekijät ovat esimerkiksi voineet itse määritellä, haluavatko he esimerkiksi pitkien työvuorojen avulla saada lisää vapaapäiviä työvuorolistalle. 

Työvuorot määräytyvät ensisijaisesti sen mukaan, mikä on asiakkaiden palvelun tarve ja mihin aikaan palvelua toteutetaan. Toiseksi työvuorosuunnittelijan täytyy tietää työaikalain sekä työehtosopimuksen pykälät, jotka koskevat työajan suunnittelua. Merkittävässä osassa ovat myös jokaisen työntekijän oma vaikutusmahdollisuus omiin työvuoroihin, kuten vapaatoiveet ja se, että haluaako työntekijä vapaa-aikaa mahdollisimman monen työvuoron väliin (ergonominen työvuorosuunnittelu) vai vapaapäivien yhteyteen (epäergonominen työvuorosuunnittelu).

Työvuorosuunnitteluohjelma ohjaa oikeita valintoja

Meillä Aspa Palvelut Oy:ssä on käytetty nykyistä työvuorosuunnitteluohjelmaa, Työvuorovelhoa noin vuoden verran. Ohjelma on mahdollistanut muun muassa sen, että työvuorosuunnittelijat näkevät ja voivat puuttua suoraan ongelmakohtiin työvuorolistan suunnittelussa (esim. kuusipäiväiset työviikot tai alle 11-tuntiset vapaa-ajat työvuorojen välillä) ja voivat seurata vuorokausikohtaista henkilökuntamitoitusta. Tämä tukee oikeita valintoja työvuorosuunnittelussa päätöksentekoa varten, jotta voimme tuottaa hyvälaatuista toimintaa ja tarjota työntekijöillemme mahdollisimman heidän elämäänsä istuvia työvuoroja. Se, että työvuorot tehdään yksiköissämme asiakkaidemme arkea ymmärtäen, mahdollistaa sekä työntekijöiden että asiakkaiden hyvinvoinnin. 

Hyvä työvuorosuunnittelu tukee työntekijän työhyvinvointia, ja voin omasta puolestani kertoa, että hyvään työvuorosuunnitteluun pyrkiminen on osa myös omaa esihenkilölupaustaniSinun työsi onnistuminen on minun hommaani.

Päivi Höök
Aspa-kodin johtaja

Kirjoittaja työskentelee Aspa Palvelut Oy:ssä työvuorosuunnittelun asiantuntijana sekä Aspa-koti Rantakoivun johtajana.  Työvuorosuunnittelua hän on tehnyt 19 vuotta eri ohjelmilla ja organisaatioissa.