Ihmiskeskeisyyttä ja yhteisöllistä hyvinvointia

Kuvassa hymyilevä henkilö, joka katsoo kameraan.

Heikki työskentelee ohjaajana Aspa-koti Westerinpihassa Tampereen Tesomalla, joka tarjoaa kodin 15 kehitysvammaiselle ihmiselle. Westerinpihassa työskentelee lähihoitajia, sosionomeja, avustava työntekijä ja sairaanhoitaja. Jokainen työntekijä tuo oman persoonansa ja mielenkiintonsa mukaan töihin, jolloin syntyy monipuolinen ja lämminhenkinen ilmapiiri.

Heikki Moisio löysi oman paikkansa ohjaajana Aspa-koti Westerinpihasta keikkatöiden kautta. Westerinpiha avattiin kesällä 2022 ja kukaan sen uusista työntekijöistä ei ollut ennen ollut Aspalla töissä. Alun haasteista huolimatta yhteishenki, jossa avoimuus ja yhteistyö ovat keskeisiä arvoja, on säilynyt ja vahvistunut tiimissä. 

Heikin mukaan Westerinpihassa jokainen työntekijä tuo oman persoonansa ja mielenkiintonsa mukaan töihin, jolloin syntyy lämmin ja monipuolinen ilmapiiri. ”Täällä asiakkaat saavat elää omannäköistä elämää, ja me tuemme heitä siinä täysin. Työntekijöinä tuomme mukaan omat persoonalliset panoksemme ja ideoimme vapaasti, miten voimme parhaiten tukea asiakkaiden mielenkiinnon kohteita ja tarpeita. Esimerkiksi eräs työntekijämme ottaa välillä ompelukoneen mukaan ja ompelee yhdessä asiakkaiden kanssa. Itse pelaan pelejä osan kanssa.”

Asiakas päättää ja työntekijät tukevat 

Jokainen asiakas on ainutlaatuinen, ja heillä on erilaisia kiinnostuksen kohteita. Heikin mukaan aidot sekä merkitykselliset kohtaamiset syntyvät erityisesti töissä silloin, kun sekä työntekijän että asiakkaan mielenkiinnon kohteet pystytään yhdistämään. 

Aspan henkilökeskeinen toimintatapa näkyy myös arjen työssä. Toimintamalli painottaa ihmisen omien vahvuuksien tunnistamista ja tukemista, oikeuksien toteutumista ja eettisten arvojen huomioimista käytännön työssä. Toimintatavan toteutumisessa jokaisen työntekijän panos on tärkeää. ”Me emme kerro asiakkaalle, miten tämän pitäisi olla tai mitä hänen pitäisi tehdä. Vaan sinä olet sinä ja me ollaan tässä mukana ja tuetaan sua parhaamme mukaan niin, miten tukea itse kaipaat,” Heikki kuvailee.

Onnistumisten mittaaminen

Aikaisemmin hoitajana työskennelle Heikille haastavaa ohjaajana on ollut oivaltaa, että onnistumisia ei mitata aina päivien ja viikkojen aikana, vaan toisinaan ne voivat vaativa vuosia. Esimerkiksi luottamuksen luominen asiakkaan ja työntekijän välille on keskeistä työssä, ja tämä voi viedä kauan. Kun yhteys syntyy, onnistumisen tunne on valtava.

Nykyään Heikin onnistunut työpäivä ei välttämättä tarkoita suoritettuja tehtäviä listalta, vaan enemmänkin asiakkaan kanssa koettuja hyviä hetkiä ja lämpimiä kohtaamisia. Sosiaalialalla keskitytään enemmän ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja persoonallisiin tarpeisiin. Tässä asiakkaan tarpeiden huomioiminen ja heidän toiveidensa tukeminen ovat merkittävässä roolissa.

Empatia työyhteisössä

Heikki ja hänen kollegansa Satu-Johanna Lattu käsittelivät opinnäytetyössään empatiaa ja sen haasteita sosiaalialalla. Työ palkittiin Talentian vuoden 2023 etiikkapalkinnolla. Talentian ammattieettinen lautakunta palkitsee vuosittain sosiaalialan opinnäytetyön, jossa on ansiokkaasti esillä ammattieettistä pohdintaa ja kysymyksenasetteluja. 

”Inhimillinen ja avoin työyhteisö, jossa jokainen voi olla oma itsensä ja tuoda omat vahvuutensa esiin on tavoittelemisen arvoinen asia. Sosiaalialalla ei ole valmiita kaavoja, vaan jokainen päivä tuo uusia tilanteita, haasteita ja ratkaisuja, jossa avoimuus ja ymmärrys ovat avaintekijöitä työssä ihmisten kanssa. Empatiaa tarvitaan arjen työssä ja on merkittävää niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin hyvinvoinnille. Empatia ja sen kehittäminen auttaa ymmärtämään muita ihmisiä mutta ensisijaisesti itseämme,” sanoo Heikki. 

Tutustu myös:

Teksti ja kuva: Emilia Lindgren