Tutustumassa Kimmon työpäivään liikkuvissa palveluissa

Jutussa pääsemme kurkistamaan, miltä työpäivä ohjaajana pääkaupunkiseudun liikkuvissa palveluissa näyttää. Kimmo otti meidät mukaansa ja kertoo, minkälaista asiakkaiden kohtaaminen heidän kodeissaan on ja mitä #ihmisenHommaa hänelle tarkoittaa.

Tervetuloa mukaan Kimmo Panulan työpäivään! Kimmo työskentelee ohjaajana pääkaupunkiseudun liikkuvissa palveluissa. Liikkuvat palvelut tarkoittavat asiakkaalle kotiin vietävää tukea. Aspan liikkuvat palvelut tarjoavat kotiin vietävää tukea mielenterveyskuntoutujille.

Kuvassa henkilö, joka istuu sohvalla ja puhuu puhelimessa.

Työpäivä alkaa päivän asiakastapaamisten läpikäymisellä. Tiedossa on kolme asiakastapaamista. Kaksi asiakasta tavataan heidän kotonaan ja yksi asiakas on tarkoitus saattaa hammaslääkäriin. Osalle asiakkaista soitettiin muistutuspuhelu tapaamisesta etukäteen. 

Kimmo on sosiaalialan monitaituri

Kimmo valmistui sosionomiksi vuonna ’91 ja on kulkenut monipuolisen polun sosiaalityön parissa. Työskentelyhistoria kattaa laajan kirjon erilaisia tehtäviä, kuten lastensuojelun, lastenkotien, perhekodissa työskentelyn ja jopa kullankaivajan työn. Myös seksuaaliterapeutin rooli on kuulunut repertuaariin. Tällä hetkellä hän on vuoden verran ollut osana Aspan liikkuvien palveluiden tiimiä.

Työ on itsenäistä, mutta Kimmo sanoo saavansa tiimiltään tukea työhönsä. Haasteita työssä Kimmon mielestä itselleen tuottavat erityisesti digipalvelut ja niiden nopeat muutokset, sekä moninaisten diagnoosien osaaminen, erityisesti nepsy-alueella.

Työpäivä jatkuu

Seuraavaksi lähdetäänkin kohti päivän ensimmäistä asiakaskäyntiä. Pääkaupunkiseudun liikkuvan tuen tiimi työskentelee Espoon, Vantaan, Keravan sekä Järvenpään alueilla. Kimmon kaikki asiakaskäynnit sijoittuvat Keravan alueelle. Asiakkaiden luokse Kimmo siirtyy omalla autollaan.

Kuvassa henkilö, joka kävelee kohti autoa.

Ensimmäisen asiakkaan kanssa keskusteltiin tämän ajankohtaisista asioista ja pohdittiin ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Asiakas kuvaili, kuinka tärkeitä Kimmon tapaamiset hänelle ovat. Kotikäynnin lopuksi veimme yhdessä roskia roskikseen. 

Kuvassa henkilö istuu ulkona kivellä läppäri sylissään.

Kirjaukset asiakaskäynneistä tehdään usein joko yhdessä asiakkaan kanssa tai sitten käynnin jälkeen. Koska työpäivässä liikutaan paljon, tietokoneella tai kännykällä tehtäviä työtehtäviä Kimmo tekee usein autossa, kahvilassa tai sään salliessa myös ulkosalla. Ulkona ollessamme meille selvisi, että yksi päivän asiakastapaamisista siirtyykin toiselle päivälle. Siirryimme seuraavaksi ruokatauolle.

Työpäivät vaativat myös oma-aloitteista suunnittelua

Kimmon työpäivät vaihtelevat paljon. Aikaa voi kulua esimerkiksi asiakkaiden aikataulujen ja menojen suunnittelun sekä niiden muuttujien selvittämisessä. Toisinaan päivä saattaa olla lyhyt ja ytimekäs. Kaikki asiakkaat ovat erilaisia, ja Kimmo kuvaakin oppineensa suunnittelemaan aikataulunsa myös oma-aloitteisesti. Työnkuva voi muuttua päivittäin, ja yllättävät kiireelliset tilanteet ovat osa arkea.

Asiakastapaamisten sisällöt vaihtelevat ja tämän päivän toisen asiakkaan kanssa Kimmo lähti käymään hammaslääkärissä. 

Mitä #ihmisenHommaa tarkoittaa?

Asiakaskohtaamisten jälkeen Kimmo käy usein läpi tilanteita ja niiden jälkipuintia. Välillä asiakkaiden tilanteita käydään läpi tiimin kanssa. Kysymys siitä, mitä Aspan #ihmisenHommaa tarkoittaa Kimmolle herättää pohdintoja siitä, millaisia paineita työhön liittyy ja miten onnistumisia mitataan. 

Kimmon rooli on hänen mukaansa monipuolinen, ja vaikka hän ei ole psykoterapeutti tai mielenterveystyön asiantuntija, hän kokee olevansa tärkeä osa asiakkaidensa hyvinvointia.

Ihmisten kohtaaminen on rikastuttavaa juuri siksi, että jokainen asiakas on ainutlaatuinen, Kimmo kuvaa. Hän näkee sen voimavarana ja motivaation lähteenä työssään. Tavoitteena Kimmolla on jatkaa oppimista, kehittää taitojaan ja pysyä avoimena uusille mahdollisuuksille, joita ihmisten kohtaaminen voi tarjota.

Kuvat ja teksti: Emilia Lindgren