Valinnanvapautta palvelusetelillä

Sinä valitset #palveluseteli.

Voit käyttää palveluseteliä esimerkiksi henkilökohtaisen avun ja omaishoidon lomituksen palveluiden ostamiseen.

Palveluseteli on kunnalle tai kuntayhtymälle yksi tapa tuottaa sen vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveysalan palveluja. Palvelusetelin käyttöä ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki. Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan tai kuntayhtymän myöntämää sitoumusta korvata palvelun kustannukset palvelun saajalle.

Palvelusetelin käytöllä pyritään lisäämään asiakkaiden valinnanvapautta, monipuolistamaan palveluntuotantoa sekä edistämään kuntien ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä. Kunta päättää palvelusetelin arvosta, yksityisten palveluntuottajien kriteereistä sekä hyväksyy yksityiset palvelujen tuottajat. Yksityisen palveluntuottajan palvelun tason tulee täyttää lakien vaatimukset ja vastata vähintään samaa tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta palvelulta.

Miten palvelusetelin saa?

Palvelusetelin myöntää kunnan sosiaalitoimi. Palveluseteliä haetaan hakemuksella. Asiakas ei voi vaatia palveluseteliä, mutta hänellä on aina oikeus kieltäytyä siitä. Hakemiskäytännöt vaihtelevat eri kunnissa. Lisätietoja saat oman asuinkuntasi verkkosivuilta.

Joudunko maksamaan palvelusta?

Maksuttomaksi säädetyt palvelut ovat aina maksuttomia, myös palveluseteliä käytettäessä. Käytännössä kunta määrittää palvelusetelin arvon sellaiseksi, ettei asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuutta. Mikäli palvelun hinnassa on omavastuuosuus, palveluntuottaja laskuttaa asiakasmaksun asiakkaalta.

Miten asiakkaaksi?

 1. Ota ensin yhteyttä oman kuntasi sosiaalitoimeen.
 2. Mikäli tarvitsemaasi palvelua tuotetaan palvelusetelillä, tee palvelusetelihakemus.
 3. Kun sinulle on myönnetty palveluseteli, voit valita sinulle sopivan palveluntuottajan kunnan antamasta listasta.
 4. Ota yhteyttä palveluntuottajaan ja sovi palvelun aloittamisesta.

Palvelusetelin käyttö Aspan palveluihin

Aspa on palveluntuottajana kymmenissä kunnissa ja kaupungeissa ympäri Suomea. Palvelusetelillä voi tällä hetkellä maksaa Aspan tuottamia palveluja alla listatuissa kunnissa ja kaupungeissa.

 • Espoo, vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtainen apu
 • Espoo, omaishoitajan vapaiden järjestäminen
 • Helsinki, vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen
 • Helsinki, vammaisten ihmisten henkilökohtainen apu
 • Helsinki, omaishoidontuen kotiin annettava palvelu
 • Joensuu, kehitysvammaisten ihmisten tukiasuminen
 • Kaarina, henkilökohtainen apu
 • Kontiolahti, kehitysvammaisten ihmisten tukiasuminen
 • Kotka, vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu
 • Kouvola, vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu
 • Lohja, vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtainen apu
 • Lohja, omaishoitajan vapaiden järjestäminen
 • Seinäjoki, omaishoidon lomitus
 • Tampere, henkilökohtainen apu
 • Turku, henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua palvelusetelillä

Aspalta saat luotettavan henkilökohtaisen avustajan. Palvelun sisältö sovitaan kanssasi tarkasti etukäteen ja voit tilata apua sinulle sopivina ajankohtina haluamasi määrän. Palvelusetelillä avun saat vaivattomasti ilman työnantajavelvoitteita, mutta toimit silti avustajan työnjohtajana määritellen hänen tehtävänsä.

Mitä henkilökohtainen apu on?

Henkilökohtaisen avun määrittää vammaispalvelulaki. Henkilökohtainen apu on

 • välttämätöntä toisen ihmisen antamaa apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta vamman tai sairauden vuoksi hän ei selviä niistä itse.
 • itsenäisen elämän mahdollistaja vaikeavammaiselle henkilölle.
 • vammaispalvelulain mukainen palvelu, johon palvelun myöntämiskriteerit täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus.

Kenelle henkilökohtaista apua myönnetään?

Kunnan sosiaalitoimi myöntää henkilökohtaista apua pääasiassa vammaisille ja vammautuneille, liikuntarajoitteisille ja pitkäaikaissairaille ihmisille. Henkilökohtaista apua voi hakea vaikeavammainen henkilö, joka vamman tai sairauden takia tarvitsee säännöllisesti toisen henkilön apua suoriutuakseen arjen toiminnoista.

Saat käyttöösi henkilökohtaisen avun palvelusetelin, mikäli:

 • Olet oikeutettu henkilökohtaiseen apuun.
 • Olet hakenut henkilökohtaista apua kotikuntasi sosiaalitoimesta.
 • Kotikuntasi hyödyntää palveluseteliä henkilökohtaisessa avussa.

Miten käytän henkilökohtaisen avun palveluseteliä?

Palvelusetelin hyödyntäminen on helppoa! Ota yhteyttä Aspa Palveluihin. Käydään läpi tilanteesi ja henkilökohtaisen avustamisen tarve.

Sinä päätät miten, milloin, miten sinua avustaa ja kuka sinua avustaa. Etsimme sinulle sopivan avustajan ja hoidamme kaiken muun.

Usein kysyttyjä kysymyksiä palvelusetelistä

Kysymys: Joudunko maksamaan omavastuuosuuden palvelusta?
Vastaus: Et, hankkiessasi henkilökohtaisen avun Aspalta palveluseteleillä, se on maksutonta.

Kysymys: Miten palvelusetelillä maksetaan?
Vastaus: Asiakas ilmoittaa palveluntuottajalle palvelusetelin numeron palvelusopimuksen tekemisen yhteydessä. Palveluntarjoaja laskuttaa kuntaa tuottamansa palvelun määrän mukaan.

Kysymys: Kuinka paljon henkilökohtaista apua saan palvelusetelillä?
Vastaus: Kunta määrittää palvelusetelin arvon. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelunkäyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimat palvelut kunnan päättämään setelin arvoon saakka.

Kysymys: Menen avustajani kanssa usein elokuviin tai konserttiin. Kuuluuko minun maksaa hänenkin pääsylippunsa?
Vastaus: Kyllä, asiakkaan tulee maksaa itse myös avustajan pääsyliput, bussiliput ja vastaavat kulut. Mutta henkilökohtaisen avun tarvitsijoilla on usein oikeus käyttää saattajaa julkisissa kulkuvälineissä. Kun avustaja toimii saattajana, hänen matkastaan ei tule asiakkaalle kustannuksia.  Myös useisiin kulttuurikohteisiin, kuten museoihin, taidenäyttelyihin, saattaja pääsee ilmaiseksi sisään.

Kysymys: Haluaisin vaihtaa avustajan toiseen henkilöön, onko se mahdollista?
Vastaus: Kyllä, ota yhteyttä Aspaan, kun haluat vaihtaa avustajasi toiseen henkilöön.

Kysymys: Saanko henkilökohtaisesta avusta kotitalousvähennyksen?
Vastaus: Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä.

Kysymys: Onko palvelussa arvonlisävero?
Vastaus: Henkilökohtainen apu on arvonlisäverotonta.

Asiakkaidemme kokemuksia palvelusetelistä: Ahti on monessa mukana