Viittomakielinen etäpalveluohjaus

Viittomakielinen etäpalveluohjaus on tukea, ohjausta ja neuvontaa kuuroille tai huonokuuloisille viittomakielisille asiakkaille.

Etäpalveluohjaus on henkilökohtaista viittomakielistä ohjausta ja yhteydenpitoa etäyhteyden avulla.  Palvelun tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden yksilöllisiä elämisen perustaitoja, itsenäistä toimintaa arjessa ja erilaisten palveluiden hyödyntämistä.

Palvelu toteutetaan etäpalveluna hyödyntäen mobiiliyhteyksiä, näkö- ja ääniyhteydellä.

Palveluohjauksen sisältö voi olla esim.

  • viranomaisasioiden ja muiden palveluiden hoitamista verkkoyhteyksillä, esim. etuuksien hakemiset, raha-asioiden hoitamiset
  • työhön ja opiskeluun liittyvät asiat
  • kodinhoitoon ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät etäohjaukset
  • terveydentilan seurantaa ja tuki lääkehoidon toteutukseen
  • vanhempien ohjaus lapsiperheissä
  • tukea digipalveluiden käyttöön
  • keskustelutukea

Palveluohjaajana toimii viittomakielentaitoinen sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö.

Ota yhteyttä!

Aspalla toimintaa ohjaa henkilökeskeinen toimintatapa, joka vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa omiin asioihinsa. Ohjaaja on asiakkaan kumppani auttaen häntä rakentamaan ja ylläpitämään merkityksellistä, oman näköistään elämää. Palvelut joustavat avun tarpeen mukaan ja ne räätälöidään erikseen jokaisen asiakkaan tarpeiden, toiveiden ja elämäntilanteen mukaan.