Aspa-säätiön valmennuskonseptin avulla vahvistetaan autismikirjolla olevien ja vammaisten nuorten mielen hyvinvointia 

Nuoria istumassa ulkona.

Hymis-hankkeessa kehitetään saavutettava valmennuskonsepti yhdessä nuorten ja ammattilaisten kanssa. Siinä vahvistetaan esimerkiksi nuorten toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen.

“Haluamme vahvistaa vammaisten ja autismikirjolla olevien nuorten identiteettiä ja mielen hyvinvointia”, kertoo hankepäällikkö Siina Vättö. “Otamme nuoret ja ammattilaiset mukaan ja kehitämme valmennuskonseptin yhdessä heidän kanssaan palvelumuotoilun menetelmin.” 

Hankkeessa kehitetään olemassa olevia valmennuksia entistä saavutettavammiksi. Saavutettava valmennuskonsepti edistää nuorten inkluusiota. Kun konsepti on saavutettava kohderyhmälle, se on saavutettava kaikille nuorille. 

Aspa-säätiön kehittämishankkeissa kokemustoimijat ovat merkittävässä roolissa. Hymiksessä kokemustoimijat testaavat harjoituksia työpajoissa kevään aikana. “Arvokkaan palautteen perusteella kehitämme harjoituksia”, Vättö kertoo. 

Valmennuskonsepti koostuu neljästä eri osiosta, joiden avulla vahvistetaan nuorten toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen ja taloustaitoja. Yhdestä osiosta kehitetään peli, jonka avulla nuorten kyky tehdä omaa elämää koskevia suunnitelmia ja päätöksiä vahvistuu. Harrastekokeiluissa nuoret löytävät mielekästä vapaa-ajan tekemistä. 

Valmennuskonsepti on valmiina nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten käytettäväksi vuonna 2024.

Kaikilla on oltava oikeus mielen hyvinvointiin 

Hymis-hankkeen tavoitteena on myös, että palvelujärjestelmässä tunnistetaan vammaisten nuorten tarve ja oikeus nuorten palveluihin sekä ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin mielenterveyspalveluihin. 

“Yhdenvertainen oikeus mielen hyvinvointiin tulisi olla mielenterveyspolitiikan päätavoite”, sanoo Aspa-säätiön kehitysjohtaja Karoliina Ahonen. “Rakennamme sitä pala kerrallaan. Jos haluat olla mukana tässä rakennustyössä, tule mukaan kehittämishankkeemme toimintaan!” 

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Autismiliiton, Invalidiliiton ja Nuorisoyhteistyö Seitin sekä Paralympiakomitean kanssa. 

Lisätietoja: 
Hankepäällikkö Siina Vättö, p. 040 631 1128, siina.vatto@aspa.fi 
aspa.fi/hymis 

Kansainvälistä autismitietoisuuden päivää vietetään vuosittain 2.4.