Niitta opiskeli työn ohessa lähijohtamisen ammattitutkinnon

Niitta Coll-Makkonen.

Aspa Palvelut tarjoaa vastaaville ohjaajille mahdollisuuden kehittää omaa lähijohtamisosaamistaan suorittamalla Lähiesimiestyön ammattitutkinnon (LAT). ”Tämä voi avata ovia uusiin vastuullisiin tehtäviin”, Niitta sanoo.

Antonia Coll-Makkonen, kutsumanimeltään Niitta, on ollut Aspa Palveluilla töissä vuodesta 2004 lähtien. Hän on Aspa-koti Simpukan vastaava ohjaaja. Aspa-kodit Koralli ja Simpukka tekevät tiivistä yhteistyötä ja sijaitsevat vierekkäisissä kerrostaloissa Helsingin Vuosaaressa. Simpukka tarjoaa yksilöllistä ympärivuorokautista palveluasumista eri tavoin apua tarvitseville asiakkaille.

Viime syksynä Niitta aloitti työn ohessa Lähiesimiestyön ammattitutkinnon (LAT) suorittamisen, ja hän valmistui toukokuussa. Oman osaamisen kehittäminen on Niittan mielestä tärkeää. Erilaiset koulutukset ovat avartaneet hänen näkemyksiään ja lisänneet ammatillista osaamista. Niiden myötä on pystynyt ottamaan myös enemmän vastuuta.

Aspa Palveluilla panostetaan Niittan mukaan työntekijöiden kehittymiseen ja tarjotaan mahdollisuuksia oppia uutta ja kasvaa ammatillisesti.

Paljon parhaita puolia

Niitan työhön kuuluu asiakastyötä, yksikön toiminnan ja toimintojen organisointia sekä suunnittelua ja kehittämistä yhdessä työyhteisön kanssa. Välillä tiimin vetämistä, silloin kun hän sijaistaa Aspa-kodin johtajaa tämän ollessa lomalla. Lisäksi Niitta on yksi DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmän pääkäyttäjistä koko Aspa Palveluissa.

Kun Niittalta kysyy, mikä hänen työssään on parasta, hän sanoo, että on vaikea vastata lyhyesti, kun syitä on niin monia. ”Parasta työssäni on kehittäminen, työn jatkuva arviointi, mahdollisuus ratkaista haasteita ja tehdä yhteistyötä motivoituneiden sekä rentojen ja iloisten työkavereiden kanssa. Parasta on myös ihanat asiakkaamme!” 

Lisäksi Niitta mainitsee työympäristön – Aspa-koti sijaitsee lähellä merta, jota hän rakastaa. ”Pelkästään tieto, että se on muutaman sadan metrin päässä, auttaa tuomaan työhön oman erityisen tunnelmansa. Se auttaa sekä rauhoittamaan mieltä että inspiroitumaan joka päivä”, Niitta kertoo.

Yhteistyötä, huumoria ja moninaisuutta

Niitta kuvailee työyhteisöään Koralli-Simpukassa avoimeksi, kannustavaksi ja nuorekkaaksi. Työporukassa on innostavia ja yhteistyökykyisiä ihmisiä, jotka eivät pelkää heittää huumoria kehiin. Töissä on helppoa jakaa ideoita ja kysyä neuvoa, kommunikaatio sujuu. Aspa-kodin positiivinen ja rento ilmapiiri edistää luovuutta ja hyvää yhteishenkeä päivittäisessä työskentelyssä.

”Tiimissämme on ihmisiä eri taustoista ja kulttuureista, mikä tuo mukanaan laajan kirjon näkökulmia ja kokemuksia. Tämä moninaisuus rikastuttaa työtämme”, Niitta sanoo.

Aspa-koteja on ympäri Suomen, mutta Niittan mukaan kaikki toimivat niin sanotusti saman katon alla jakaen samat päämäärät ja tavoitteet. Tämä luo vahvan yhteisöllisyyden tunteen ja edistää yhteistyötä koko Aspa Palveluissa. ”Meillä on Aspalla avoin viestintäkulttuuri, jossa kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja tuoda esiin omia ajatuksiaan ilman pelkoa”, hän kertoo.

­­Mahdollisuuteen on tartuttava

Aspan HR-koordinaattori Marika Kananen kertoo, että Aspa Palvelut haluaa tarjota vastaaville ohjaajille mahdollisuuden kehittää omaa lähijohtamisosaamistaan tutkinnon avulla, jotta he voivat tarvittaessa toimia Aspa-kodin johtajan sijaisena ja kenties joskus urallaan nousta myös Aspa-kodin johtajan tehtävään. ”Yhteistyökumppaniksi valikoitui Taitotalo, koska Aspalla on heidän kanssaan kumppanuussopimus ja teemme yhteistyötä myös JYEAT-tutkinnon osalta”, hän sanoo.

Niitta päätti suorittaa lähiesimiestyön ammattitutkinnon kehittääkseen johtamistaitojaan ja valmiuksiaan tehokkaana tiiminvetäjänä. Hänen tavoitteenaan on tukea tiimin hyvinvointia ja saavuttaa yhdessä parempia tuloksia työtehtävissä.

”Tämä oli upea mahdollisuus, jonka Aspa tarjosi. Ei sellaista voi ohittaa, vaan siihen on tartuttava!”

Kolme tärkeintä oppia ja eväitä tulevaan

Tärkein oppi koulutuksesta on Niittan mukaan itsereflektio, eli kyky arvioida omaa toimintaa sekä itsensä kehittäminen. Lisäksi työn jatkuva arviointi on keskeinen taito, joka auttaa parantamaan tiimin toimintaa kokonaisuutena. Kolmas oppi oli perehdyttämisen merkitys.

Niitta kokee, että neljä tutkinnosta saatua asiaa tulevat tukemaan hänen työtään lähitulevaisuudessa: johtamistaitojen vahvistaminen, työyhteisön kehittäminen, itsearvioinnin ja jatkuvan kehittämisen taitojen vahvistaminen sekä organisaation tavoitteiden saavuttaminen.

”Näiden tekijöiden yhteisvaikutus auttaa olemaan valmiina kohtaamaan työelämän muutoksia, sillä saadut työkalut auttavat vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin sotealalla.”

Niitta kannustaa muitakin käymään koulutuksen, jos siihen on mahdollisuus.

”Organisaation tarjoama mahdollisuus on myös osoitus sitoutumisesta työntekijöidensä kehittämiseen ja ammattitaidon vahvistamiseen”, Niitta sanoo, ja muistuttaa että tämä toimii myös toiseen suuntaan: ”Lähiesimiesammattitutkinnon suorittaminen osoittaa myös sitoutumista ja valmiutta kehittyä organisaation tarpeita vastaavaksi lähijohtajaksi, mikä voi avata ovia uusiin vastuullisiin tehtäviin ja edistymismahdollisuuksiin.”

Tänä vuonna tutkinnon on tähän mennessä suorittanut yhteensä yhdeksän Aspa Palveluiden vastaavaa ohjaajaa. Onnea kaikille valmistuneille!