Digikurssien saavutettavuuden kehittämistyökalu SAKKE

Digi haltuun -hanke tarjoaa työkalun digikurssien saavutettavuuden kehittämiseen.

SAKKE-työkalun avulla voi kehittää julkisista, kaikille avoimista digikursseista yhdenvertaisempia ja saavutettavampia. Työkalusta voivat hyötyä esimerkiksi digitukea tarjoavat järjestöt, kansalais- ja työväenopistot sekä kirjastot. Nykypäivän yhteiskunnassa digitaidot ovat tärkeä kansalaistaito. Näitä taitoja voi edistää opiskelemalla erilaisilla digikursseilla.

Digikursseille osallistumisen tulisi olla mahdollista jokaiselle, jotta kansalaisten digitaidot vahvistuvat. Yksilön digitaitojen puute aiheuttaa syrjäytymistä yhteiskunnasta. Siksi on tärkeää pohtia, millä keinoin voimme edistää niiden henkilöiden digiosaamista, joilla ei vielä taitoja ole tai ne ovat vähäiset. 

Digikurssien saavutettavuuden kehittämistyökalu eli SAKKE on tehty yhteistyössä eri tavoin toimintarajoitteisten henkilöiden, digikurssien opettajien ja suunnittelijoiden sekä saavutettavuuden ammattilaisten kanssa.

SAKKE-työkalusta julkaistaan alkuvuodesta myös sähköinen versio.

Työkalun taustalla on käytetty Helmi Kallion (2019) YAMK-opinnäytetyötä Julkisten digikoulutus- ja digineuvontapalveluiden saavutettavuuden arvioinnin ohjelmateoria. Kyseistä ohjelmateoriaa on hyödynnetty tämän kehittämistyökalun mallintamisessa ja kehittämisessä.