Yhteistyössä on voimaa

Olemme Omat avaimet -hankkeessa viimeisen puolentoista vuoden aikana kokeilleet erilaisia yhteistyömuotoja niin pilottialueiden eri toimijoiden kuin nuorten aikuisten kanssa.

Positiivisin kokemus yhteistyöstä on ehdottomasti nuorten aikuisten kanssa! Mitä voimaa, intoa, osaamista, uusia näkökulmia ja taitoja nuorista löytyykään. Vau!

Nuoret ammentavat meihin ammattilaisiinkin aivan uudenlaista energiaa ja virtaa. He ovat osallistuneet kaikkeen toimintaamme: ohjausryhmiin, arviointiin, yhteiskehittämiseen, valmennuksen suunnitteluun, tunnekorttien luomiseen ja tapahtumien suunnitteluun. Nuorten antamat ideat ovat tuottaneet monimuotoista ja rikasta ajattelua – olemme poistuneet vanhoista kangistuneista kaavoista. 

Yhteistyökumppaneiden ja nuorten välinen keskustelu on ollut virkistävä tuulahdus, kun olemme yhdessä pohtineet palvelujen ja toimintojen tilaa sekä niiden kehittämistä. Olemme ottaneet nuoret mukaan toimintaamme ja sen kehittämiseen ja nyt on myös alueen muiden toimijoiden kiinnostus herännyt nuorten osaamista, tietoja ja taitoja kohtaan.

 Aina ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan

Hankkeen aikana olemme toteuttaneet alueen toimijoiden kanssa yhteiskehittämisen pajoja. Pajoissa käsittelimme yhdessä ammattilaisten ja nuorten kanssa pilottialueiden nuorten palvelujen aukkopaikkoja. Kehitimme aukkopaikkoihin ratkaisuehdotuksia mm. toisilta paikkakunnilta löytyneistä toimivista konsepteista, joita työstimme yhdessä pajalaisten kanssa alueille sopiviksi toimintakokonaisuuksiksi. 

Pajat toteutimme Iisalmessa, Joensuussa, Kiuruvedellä ja Liperissä. Tämä toimintakonsepti on ollut uusi osalle alueen ammattilaisista ja he ovat olleet toimintakonseptista kiinnostuneita.

 ”Voisiko tämä tulla pysyväksi työtavaksi kuntaan, ideointia ja yhteistyötä säännöllisesti.”

Olemme pitäneet näille neljälle pilottipaikkakunnalle yhteisen vertailukehittämisen pajan tänä syksynä, jossa käsittelimme Itä-Suomen kokemusasiantuntijatoiminnan eteenpäin viemistä. 

 ”Kokemusasiantuntijuudesta keskustelu oli mielenkiintoista ja jätti pohdittavaa, miten myös omassa työssä kokemusasiantuntijuutta voisi enemmän hyödyntää.”

 ”Kokemusasiantuntijoiden tuoma anti oli todella mahtava.” 

”Toivottavasti jatkoa tulee, jossa voisi esim. keskittyä siihen, miten käytännössä asia viedään eteenpäin.”

Osallistujilta nousseen tarpeen ja toiveen mukaisesti tarjouduimme järjestämään alueille teemaan liittyen vielä ainakin yhdet tapaamiset, joissa voimme lähteä pohtimaan kunnolla yhdessä tehtävää työtä kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämiseksi.

Nuorten ääni esille

Kolmella paikkakunnalla saimme lisäksi toteuttaa myös nuorten aikuisten olohuonetoiminnan suunnittelutyöpajat ja jokaisella paikkakunnalla toimintaa on lähdetty alueen omien toimijoiden kesken vielä työstämään eteenpäin. Iisalmen ja Joensuun toimijat ovat jättäneet myös rahoitushakemukset oman toiminnan aloittamiseksi. 

Kiuruvedellä toiminnasta ottivat kopin etsivät nuorisotyöntekijät ja Liperissä yhteistyö puhkesi kukkaan Lape-työryhmään sijoittumisen jälkeen. Olkkari-työryhmiin osallistui kahdella paikkakunnalla enemmän nuoria kuin ammattilaisia, joka oli todella hienoa! Haluamme, että juuri nuorten ääni kuuluu uusia palveluja ja toimintoja suunniteltaessa. 

Monenlaista yhteistyötä

Olemme päässeet yhteistyöhön myös asumispalveluissa työskentelevien rautaisten ammattilaisten kanssa nuorten aikuisten voimavaravalmennuksessa. Kun asumispalvelutyöntekijät otetaan mukaan nuorten voimavaravalmennusryhmään, saadaan voimavaravalmennuksesta kattavampi konsepti ja työmenetelmä voidaan jakaa kaikille nuorten kanssa työskenteleville tahoille. Uudenlaiseen yhteistyöehdotukseemme tarttuivat Aspa-kodit Aronia ja Sillansuu sekä Pienryhmäkoti Aurinkoinen ja Attendo Ahjola. Iisalmessa Aronian ja Ahjolan työntekijöiden kanssa testaamme myös kehittämäämme yksilövalmennuksen konseptia.

Parhaillaan teemme yhteistyötä myös muiden pilottialueilla toimivien hankkeiden kanssa. Työstämme mm. yhdessä Kulttuurista siivet ja juuret -hankkeen kanssa luovien menetelmien hyödyntämistä ja DigitYS-hankkeen kanssa pohdimme mahdollisen nuorten palvelutori-idean saattamista verkkoon, jotta nuorten olisi helpompi toimia monimutkaisessa palveluverkostoviidakossa. Ajatuksena palvelutorissa on, että yhdeltä sivustolta nuori voi löytää juuri itselle tarvitun avun ja tuen sekä yhteystiedot.

Yhteistyön tekeminen parhaimmillaan on ollut joustavaa, luontevaa ja lennokasta, josta jokainen toimija on hyötynyt monipuolisesti. Me olemme saaneet jo omaa toimintaamme alueelle juurtumaan ja elämään, mm. ”Olokkari-virtaverkko” -yhteistyö Iisalmen Mielenterveystuki ry:n kanssa. Kiusaamista vastaan toimiva somekampanjamme #äläkiusaa on herättänyt yhteistyökyselyjä ja Kulttuurista siivet ja juuret -hankkeen kautta  kampanjamme kuvat olivat esillä Iisalmen kirjastossa kuukauden ajan. Tekemämme yhteistyö edesauttaa myös alueella olevien kokemusasiantuntijoiden näkyvyyttä ja jalansijan saamista alueen palvelujen ja toimintojen kehittämiseen. 

”Kokemusasiantuntijana toimimisessa mukavaa on ollut, kun on päässyt vaikuttamaan asioihin ja minua on kuunneltu uudella tavalla. On ollut hienoa huomata, miten omat vaikeudet voi kääntää vahvuudeksi ja samalla auttaa ihmisiä, joilla on samankaltaisia vaikeuksia ja haasteita, joita minulla oli. Toiminta on ollut monipuolista ja olen päässyt toimimaan monenlaisissa tilanteissa niin ammattilaisten, kuin kuntoutujien kanssa.” 

Aina yhteistyö ei kuitenkaan ole sujunut suunnitelmien mukaan ja tähän on varmasti useita eri syitä; toimijoilla on paljon töitä, eikä resurssit ja työnmäärä aina ole sopusoinnussa. On siis inhimillistä, ettei yhteistyöhön ole ihan aina mahdollisuutta. Luonnollisesti se harmittaa, etenkin kun hankkeella on ajatus siitä, että yhteistyö voisi kantaa hedelmää, mikä puolestaan helpottaisi kiireisiä työntekijöitä. 

Siirrymme joustavasti tekemään työtä sinne, missä yhteistyölle on kulloinkin parhaimmat mahdollisuudet. Ehkä olemme kuitenkin herättäneet jotain uutta ajatusta sielläkin, missä yhteistyö ei vielä ole lähtenyt lentoon. Uskomme vakaasti siihen, että yhteistyö antaa siivet monipuoliselle työlle ja pyrimme hankkeessa tuomaan sitä ilmi alueen toimijoillekin.

 Anne Kukkonen, projektipäällikkö, Omat avaimet -projekti

Lue lisää Omat avaimet -projektista