-A A +A

Omat avaimet

Omat avaimet

Omat avaimet vahvistaa arjessaan tukea tarvitsevien nuorten ja työikäisten hyvinvointia, voimavaroja sekä itsenäisen elämän valmiuksia voimavaravalmennuksen ja kokemustoimijuuden avulla.

Voimavaroja osallistujille

Omat avaimet -toiminta on suunnattu elämässään tukea tarvitseville itäsuomalaisille 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille. Kolmevuotisen toiminnan aikana mukaan otetaan vuosittain myös yksi uusi kohderyhmä. Ensimmäisenä vuonna vahvaa sosiaalista tukea tarvitsevat 30–45-vuotiaat miehet, toisena vuonna itsenäistyvät vammaiset nuoret ja kolmantena vuonna nuoret lapsiperheet, joissa vanhemmilla on mielenterveyden haasteita. 

Henkilökeskeisen voimavaravalmennuksen eli Hevarin ja vertaistuen avulla osallistuja saa vahvistusta oman itsensä löytämiseen: Kuka minä olen? Mitkä ovat vahvuuteni, arvoni ja unelmani? Hevarista kehitetään myös uusille kohderyhmille soveltuvia versioita kuten Äijähevari aikuisille miehille ja Perhehevari tukea tarvitseville lapsiperheille.

Koulutusta ammattilaisille

Koulutamme nuorten kanssa työskenteleviä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia Omat avaimet -projektissa kehitettyjen työmenetelmien käyttöön. Järjestämme Henkilökeskeisen voimavaravalmennuksen ja Yksilövalmennuksen koulutuksia tarpeen mukaan ympäri Suomea. 

Kehitämme palveluja yhdessä 

Yhteiskehitämme palveluja ammattilaisten tueksi yhdessä kokemustoimijoiden kanssa. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien hyvinvointia ja toimijuutta sekä kehittää palveluita niin, että ne vastaavat toiminnassa mukana olevien tarpeisiin.

Kehittämistyöhön kutsutaan mukaan kaikki toimijat, joita asia koskee. Vahvat kuntien, sote-alueiden ja järjestöjen verkostot antavat hyvän pohjan asiakkaiden osallisuuden vahvistamiselle ja asiakaslähtöisten palvelujen ja toimintojen kehittämiselle. Tutustu Yhteiskehittämisen konseptiin (pdf)

Toiminnan tausta

Toiminta pohjautuu Omat avaimet -projektissa vuosina 2017-2019 mallinnettuihin työmenetelmiin, joita ovat Hevari eli Henkilökeskeinen voimavaravalmennus, yksilövalmennus ja yhteiskehittämisen konsepti. Projektissa kehitettyjä konsepteja jalostetaan ja pilotoidaan vastaamaan uusien kohderyhmien tarpeisiin Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Ylä-Savossa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee Aspa-säätiön ja Mielenterveyden keskusliiton yhteistä kehittämistoimintaa (2020–2022) Veikkauksen tuotoilla.  

Tuettu Veikkauksen tuotoilla -tunnusMtkl.png