-A A +A

Omat avaimet

Omat avaimet

Omat avaimet -projektin voimavaravalmennuksessa nuoret aikuiset saavat tukea ja vahvistusta oman itsensä, minuutensa ja ajatustensa löytämiseen ja tunnistamiseen. Kuka minä olen, miksi minä olen, mihin minä haluan mennä, kenen kanssa haluan toimia, mistä saan voimaa, mikä tuottaa minulle iloa?

Kysymme nuorilta, mitä heille kuuluu ja millaiselta tulevaisuus näyttää. Työstämme yhdessä ajatuksia siitä, mikä voisi olla nuoren oma näkemys omasta elämästään ja tulevaisuudestaan, missä hänen vahvuutensa ovat, mikä hänelle itselleen on tärkeää ja millaista tukea alueen toimijat voivat nuorille näissä asioissa tarjota. Nuoret tapaavat voimavaravalmennusryhmässä 10 kertaa ja ryhmien toimintaa kehitetään yhdessä nuorten kanssa ja heidän tarpeidensa pohjalta. 

Osalle nuorista on tärkeää, kun he kokevat pystyvänsä auttamaan muita nuoria. Tuemme heitä toimimaan ryhmänvetäjinä ja mentoreina toisille nuorille aikuisille. On tärkeää, että nuori saa jakaa oman tilanteensa, huolensa, ahdistuksensa ja ajatuksensa ihmisen kanssa, joka on käynyt läpi omalla kohdallaan samoja elämäntilanteita ja vaiheita. Kokemusasiantuntijuudessa on voimaa.

Aspa-säätiön ja Mielenterveyden keskusliiton yhteisprojektin voimavaravalmennuksessa yhdistetään Aspassa kehitetty henkilökeskeinen työote (emotionaalinen tuki) ja MTKL:ssä kehitetty voimavaravalmennus toimivaksi kokonaisuudeksi ensisijaisesti asumispalvelutyöntekijöiden työvälineeksi. Lisäksi tavoitteena on luoda jo olemassa olevista palvelukokonaisuuksista asiakaslähtöisiä palvelukäytäntöjä yhdessä nuorten, viranomaisten, järjestötoimijoiden ja palveluntuottajien kanssa.

Nuorten palautteita valmennusryhmistä

Rohkeutta ja varmuutta, hyvää mieltä siitä että, olen pystynyt kääntämään vaikeudet voimavaraksi. Ettei ne ole olleet turhia. Vaikeudet on kasvattaneet minua ja niillä voi tehdä jotain hyvää.”

”Olen saanut rohkeutta vaikuttaa omiin asioihin”

”Kokemusasiantuntijan kertomus omista vaikeuksistaan antoi uskoa, että voi itsekin kuntoutua ja päästä eteenpäin.”

”Kannattaa lähteä. Voi tutkiskella voimavaroja ja oppii löytämäänkin niitä.”

Hankkeessa jo toteutettu

Projektin kohderyhmänä ovat 18–29-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat sosiaalista tukea asumisessa ja itsenäistymisessä. 

Projekti toimii Ylä-Savon SOTEn alueella (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä), Joensuussa, Liperissä ja Kiteellä.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee projektin (2017–2019) toteuttamista Veikkauksen tuotoilla.  

Tuettu Veikkauksen tuotoilla -tunnusMtkl.png