-A A +A

Omat avaimet

Omat avaimet

Omat avaimet vahvistaa arjessaan tukea tarvitsevien nuorten ja työikäisten hyvinvointia, voimavaroja sekä itsenäisen elämän valmiuksia voimavaravalmennuksen ja kokemustoimijuuden avulla.

Toiminta on suunnattu elämässään tukea tarvitseville itäsuomalaisille 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille sekä nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille, kuten palveluohjaajille, sosiaalityöntekijöille, ohjaajille, nuorisotyön ammattilaisille ja ammatillisille tukihenkilöille. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien hyvinvointia ja toimijuutta sekä kehittää palveluita niin, että ne vastaavat toiminnassa mukana olevien tarpeisiin.

Kolmevuotisen toiminnan aikana mukaan otetaan vuosittain myös yksi uusi kohderyhmä, ensimmäisenä vuonna syrjäytymisvaarassa olevat, yksinäiset 30–45-vuotiaat miehet, toisena vuonna itsenäistyvät vammaiset nuoret ja kolmantena vuonna nuoret lapsiperheet, joissa vanhemmilla on mielenterveyden haasteita.

Toiminta pohjautuu Omat avaimet -projektissa vuosina 2017-2019 mallinnettuihin työmenetelmiin, joita ovat Hevari eli Henkilökeskeinen voimavaravalmennus, yksilövalmennus ja yhteiskehittämisen konsepti. Hevarista muotoillaan uusille kohderyhmille soveltuvia versioita: mm. ”Äijähevari” – toiminnallinen ryhmävalmennusmalli aikuisille miehille sekä tukea tarvitseville lapsiperheille ”perhehevari”. 

Toiminta on sekä alueellista että valtakunnallista. Projektissa kehitettyjä konsepteja jalostetaan ja pilotoidaan vastaamaan uusien kohderyhmien tarpeisiin Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Ylä-Savossa. Ammattilaisille on tarjolla Henkilökeskeisen voimavaravalmennuksen ja yksilövalmennuksen koulutuksia valtakunnallisesti tarpeen mukaan. Järjestämme myös työmenetelmäkoulutuksia ja yhteiskehittämisen prosesseja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Toiminta perustuu yhteiskehittämiseen. Kehittämistyöhön kutsutaan mukaan kaikki toimijat, joita asia koskee. Yhteiskehittämiseen osallistuu aina myös kokemustoimijoita. Vahvat kuntien, sotealueiden ja järjestöjen verkostot antavat hyvän pohjan asiakkaiden osallisuuden vahvistamiselle ja asiakaslähtöisten palvelujen ja toimintojen kehittämiselle.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee Aspa-säätiön ja Mielenterveyden keskusliiton yhteistä kehittämistoimintaa (2020–2022) Veikkauksen tuotoilla.  

Tuettu Veikkauksen tuotoilla -tunnusMtkl.png