Ilmianna saavutettava vapaa-ajan palvelu ja osallistu arvontaan!

Mielekäs-toiminnan haastekampanjassa kerrotaan saavutettavista ja esteettömistä vapaa-ajan palveluista. Lokakuun 2022 aikana osallistuneiden yksityishenkilöiden kesken arvotaan reppu!

Kaksi hymyilevää pyörätuolin käyttäjää koiran kanssa kesällä ulkona.

Tavoitteena on jakaa tietoa esteettömistä vapaa-ajan palveluista ja haastaa tarkastelemaan, ovatko olemassa olevat vapaa-ajan palvelut kaikille saavutettavia. Palveluiden käyttäjät voivat nostaa esiin esimerkillisiä esteettömien palveluiden tuottajia.  

Lokakuun 2022 aikana osallistuneiden yksityishenkilöiden kesken arvotaan Fjällrävenin Kånken-reppu. Arvonta suoritetaan marraskuussa viikolla 45. Voittajalle ilmoitetaan yksityisviestillä Facebookissa tai Instagramissa. Voittaja julkaistaan myös Mielekkään sosiaalisen median kanavissa. Arvonnan säännöt löydät sivun alaosasta.

Osallistuminen haastekampanjaan on helppoa:

  1. Kerro Facebook-päivityksessä, mikä taho on huomioinut esteettömyyden ja saavutettavuuden toiminnassaan esimerkillisesti. Kerro myös, miten saavutettavuus toiminnassa näkyy. Voit nostaa esiin yhden tai useamman palvelun, toimijan tai harrastetilan. Voit myös kertoa, miksi saavutettavuus on sinulle sydämen asia.
  2. Tägää päivitykseen Facebookissa Mielekkään sivu @mielekas.aspa ja lisää päivitykseen aihetunniste #MielekasToiminta, niin jaamme päivityksen omissa kanavissamme.
  3. Voit osallistua kampanjaan myös Instagramissa. Muista lisätä Instagram-julkaisuun #MielekasToiminta ja @mielekas_olkkari.
  4. Muista haastaa ystäväsi mukaan jakamaan esteettömyyden ilosanomaa!

Lisätietoja Mielekäs-toiminnasta ja kampanjasta

Maija-Kaisa Pitkänen, maija-kaisa.pitkanen@aspa.fi , p. 040 593 7799
Kirsikka Järvinen, kirsikka.jarvinen@aspa.fi , p. 040 593 3799

Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestää Aspa-säätiön Mielekäs-toiminta, myöhemmin ”Järjestäjä”.

2. Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua niiden organisaatioiden työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin.

3. Palkinnot

Osallistuneiden kesken arvotaan tuotepalkinto.

4. Voittajien valinta ja julkistus

Järjestäjä arpoo arvontaan osallistuneiden joukosta voittajan marraskuussa 2022 viikolla 45.

Voittaja arvotaan satunnaisesti kaikkien osallistujien kesken Facebookissa/Instagramissa.

Järjestäjä julkaisee voittajan nimen Facebookissa ja Instagramissa sekä ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti yksityisviestillä Facebookissa tai Instagramissa. Tässä yhteydessä voittajan tulee toimittaa Järjestäjälle osoitteensa ja puhelinnumeronsa palkinnon lähettämistä varten. Mikäli Järjestäjä ei tavoita voittajaa tai voittaja ei toimita yhteystietojaan 2 viikon sisällä yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja.

5. Rekisteritiedot

Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

7. Instagramin ja Facebookin vastuuvapaus

Arvonta ei ole millään tavoin Instagramin, Facebookin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kampanjan järjestäjän käyttöön, ei Instagramin, Facebookin tai vastaavan median.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan (Instagram ja Facebook) omia käyttöehtoja.

Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.