Aspa Palvelut tuo markkinoille viittomakielisen etäpalveluohjauksen

kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Viittomakielinen etäpalveluohjaus on henkilökohtaista viittomakielistä tukea, ohjausta ja neuvontaa kuuroille ja huonokuuloisille viittomakielisille asiakkailla.

Palvelun tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden yksilöllisiä elämisen perustaitoja ja itsenäistä elämää. Se toteutetaan etäpalveluna hyödyntäen mobiiliyhteyksiä, näkö- ja ääniyhteydellä. Palveluohjaajana toimii viittomakielentaitoinen sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö.

Etäpalveluohjaus täydentää viittomakielisten palveluja

Palvelua on kehitetty yhdessä Aspa Palveluiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Vantaalla sijaitsevasta Aspa-koti Perhoslehdosta löytyy useamman vuoden kokemus kuurojen ja huonokuuloisten asiakkaiden itsenäisen elämän tukemisesta.

”Viittomakieliset asumista ja elämänhallintaa tukevat palvelut ovat helpommin saavutettavissa Suomen suurimmissa kaupungeissa, kun taas pienemmillä paikkakunnilla tällaisia palveluita ei ole tarjolla. Etäyhteyksiä hyödyntämällä asumispalvelun ammattilaiset voivat tukea viittomakielisten asukkaiden tarpeita myös syrjäisemmillä seuduilla heidän omalla äidinkielellään”, kertoo Nana Helkalahti, projektikoordinaattori, Aspa Palvelut Oy.

Lisätiedot

Anu Hakamaa, Aspa-kodin johtaja, p. 040 527 7325

anu.hakamaa@aspa.fi