Seija Milonoff.

Johtajan tärkein lupaus on olla esimerkki

Olen matkani varrella saanut olla monenlaisen esihenkilön johdettavana. Parhaat muistot ja opit olen kerännyt heiltä, jotka ovat luottaneet, kertoneet odotuksensa ja kuulleet omat odotukseni. He ovat asettaneet tavoitteet ja samaan aikaan antaneet vastuuta. Olen oppinut matkalla johtajien ominaisuuksista, myös niistä, joita toivon, ettei minussa ilmene ja miten en itse toivo tulevani johdetuksi.

Matkallani johtajuuteen olen tuntenut kypsymättömyyttä, kompastellut, opiskellut asioita kirjoista ja oppinut muilta. Koen myös oppineeni rehellistä itsereflektiota ja syvempää itsetuntemusta. Ja vaikka olen omaa johtajuuttani kehittänyt ja itsetuntemustani syventänyt, totean erehtyväni ja epäonnistuvani. Nöyryys omien epäonnistumisten äärellä opettaa ja auttaa saavuttamaan onnistumisia, ja toisaalta sitkeys ja halu kehittyä kasvattavat johtajuutta.

Toimitusjohtajan ja esihenkilön roolissa minulle on tärkeää vastata annetuista lupauksista, sovituista asioista, sekä puheista ja teoista. Blogini otsikko sisältää vaativan lupauksen, jonka lunastaminen haastetaan joka päivä. Kaiken esimerkillisen toiminnan lisäksi esimerkkinä oleminen sisältää vahvan inhimillisen näkökulman. Olen inhimillinen ihminen, joka sekin on osa esimerkkinä olemista kaikkine tunneskaaloineen ja reaktioineen. Esimerkkinä olemiseen liittyy olennaisesti myös erehtymisen ja epäonnistumisen tunnustaminen. Aspassa me teemme ihmisen hommaa, jossa inhimillisyys on työmme ydin.

Johtaja – itsensä tunteva ja itseään arvostava

Esihenkilötyö on usein yksinäistä sekä usealta taholta tulevien odotusten ja vaatimusten keskellä työskentelyä ja tasapainoilua. Yksinäisyys on kuitenkin valinta, joka ei aina avaa tietä kehittymiselle ja oppimiselle. Yhteys toisiin, sekä kysyminen ja avun pyytäminen kertovat rohkeudesta ja ratkaisukeskeisyydestä. Uskon, että rehellinen ja itsensä tunteva, itseään arvostava ja itsestään huolta pitävä johtaja omaa parhaat edellytykset johtaa myös muiden hyvinvointia ja työssä onnistumista.

Tärkeimpiä ominaisuuksia esihenkilöllä hyvän itsetuntemuksen, luotettavuuden ja rehellisyyden lisäksi vähintään yhtä tärkeinä ovat kuuntelu ja viestintä. Jotta esihenkilö osaisi viestiä oikein, on tunnettava itsensä ja johdettavat ihmiset. Tutkitusti on todettu, että yksi merkittävin tekijä työntekijän onnistumisessa on suhde omaan lähiesihenkilöön. Kuten muissakin ihmissuhteissa, hyvän esihenkilösuhteen perusta on luottamuksessa.  Henkilökohtainen kohtaaminen luo luottamusta ja arvostusta. Olen opetellut aktiivista läsnäoloa, jonka olen todennut sivutuotteena myös vähentävän stressiä ja kuormittumisen tunnetta. Tähän oivallukseen on tarvittu pitkä matka, ehkä elämä tosiaan opettaa kuten sanotaan.

Johtajien ja esihenkilöiden on lunastettava johtajuutensa käytöksellään joka päivä. Se tarkoittaa arvojensa mukaisten päätösten lisäksi kollegojen, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kohtaamista arvojen lupaamalla tavalla. Esihenkilöiden tehtävänä on myös kutsua mukaan arvojensa toteuttamiseen sitoutuvia ihmisiä.

Arvopohjainen johtaminen

Esihenkilölupaus on meillä Aspassa yksi keino vahvistaa arvopohjaista johtamista.  Meillä Aspassa se tarkoittaa hyvin suunniteltua rekrytointia, hyvää perehdytystä, sekä arvostavaa ja tavoitteellista työn ja hyvinvoinnin johtamista. Esihenkilöiden tehtävä on varmistaa työntekijöiden työn onnistuminen. Sen avulla toteutamme strategiaamme, jonka kulmakivenä ja arvona on toimia lupauksemme mukaisesti. Kohtaaminen, vastuullisuus, lupausten pitäminen ja siihen sisältyvä luotettavuus ovat Aspan strategiassa sanoittamamme arvot. Kaikki kiertyy lupaukseen ja sen lunastamiseen, jonka olemme nimenneet myös laatumme perustaksi.  

Johtajat ja esihenkilöt ovat päättäjiä, suunnan näyttäjiä ja vaikuttajia. Johtaminen on ihmisiin vaikuttamista omien tekojen ja sanojen kautta. Ihmisten kohtaaminen, kohtaamiseen pysähtyminen ja silmiin katsominen, ne kertovat arvopohjaisesta johtamisesta.

Esihenkilötyö on johtamiseen kohdistuvista odotuksista, tavoitteista ja paineistakin huolimatta innostavaa ja palkitsevaa. Iloitsen työstäni Aspassa, jonka arvoista ja tavasta suhtautua ihmiseen vaikutun joka päivä. Aspassa johtaminen on ihmisen hommaa, ihmisten kanssa tehtävää vuorovaikutustyötä.

Johtamisen ja esihenkilöyden onnistuminen mitataan viime kädessä kaikkein vaikeimmilla hetkillä. Missä silloin johtajana seison? Keskellä, takana? Oma lupaukseni on seistä vahvasti edessä ja vierellä.  

Seija Milonoff
toimitusjohtaja, Aspa Palvelut Oy