Lauri Kankaanrinne.

Rohkeus uudistua ja kuvitella tulevaisuutta 

Strategioilla on aina paikkansa. Arvokasta kuitenkin on, jos osaamme nähdä tai kuvitella hiukan pidemmälle, onnistumme ennakoimaan muutoksia yhteiskunnassa ja vaikutamme toivottuun tulevaisuuteemme.

Aspassa kuten monissa muissakin yrityksissä laadimme strategiat kolmelle tulevalle vuodelle. Kirjoitushetkellä on meneillään Aspan strategiakauden 2021–23 puoliväli. Strategia määrittää meille tavoitteet ja priorisoidut toimenpiteet kaudelle, joilla tavoitteisiin päästään. Mutta riittääkö kolmen vuoden tähtäin, kun samalla tunnistamme yhteiskunnassa ja maailmassa tapahtuvan asioita, jotka vaikuttavat seuraavaan vuosikymmeneen tai vielä pidemmälle? Yrityksenä ja ihmisinä emme ole näiden tapahtumien ja muutosten ulkopuolella. 

Viimeisimmät vuodet on tuntunut siltä, että yhteiskunnalliset ja teknologiset muutokset tapahtuvat paljon nopeammin kuin aiemmin. Tämä voi olla ihmisluontoon liittyvä harhakuvitelma, koska muutoksia on aina tapahtunut. Siitä huolimatta minut on yllättänyt esimerkiksi sähköautojen nopea yleistyminen ja vaikutukset muihin käyttövoimiin autoissa. Väitän, että vielä 10 vuotta sitten harva arvasi, miten nopeasti liikenteen sähköistyminen tulee etenemään Suomessa ja maailmalla. Puhumattakaan puheet matkaamisesta Marsiin tai Punaisen planeetan asuttamisesta, jotka ovat älyttömän kiehtovia ajatuksia scifi-kirjallisuudesta innostuvalle ihmiselle, kuten itse olen. Myös fuusioenergian kehityksessä on otettu isoja harppauksia viime vuosina. Työelämän puolella erilaiset epätyypilliset työnteon muodot, kuten kevytyrittäjyys ja alustatyö ovat edenneet nopeasti ja haastaneet yhteiskuntaa ja lainsäädäntöä.  

Aspan toivottu tulevaisuus 

Olemme Aspassa tänä vuonna mielenkiintoisen teeman äärellä, kun mietimme rohkeuttamme uudistua. Se on meille strateginen teema ja otimme siihen lähestymistavaksi tulevaisuuden ajattelun. Aloitimme työskentelyn koko henkilöstön kanssa yhteisillä Kohtaamoilla, joissa orientoiduimme tulevaisuusajatteluun. Kohtaamot sisältävät yhteisen alustuksen valittuun teemaan. Sen pohjalta käymme organisaatiorajat ylittävää keskustelua aiheesta. Teemme vuoden aikana pohdintoja tulevaisuudesta, paneudumme meille positiivisiin tulevaisuuden skenaarioihin sekä mietimme, millaisin toimin kuljemme kohti toivottua tulevaisuutta.

Vaikka pohdinnat eivät välttämättä johda suorinta tietä lopputulokseen, uskon teemavuoden tuovan meille valmiuksia toimia erilaisissa muutostilanteissa ja kykyä nähdä muutoksia mahdollisuuksina. Toivottavasti pohdinnoista jää lisäksi haaviin lähitulevaisuuden projekteja, uusia toimintatapoja ja palveluja, uusien työvälineiden ja teknologioiden hyödyntämistä ja sujuvampaa työntekoa ja iloa työhön.  

Kohtaamoista minulle jäi vahvasti mieleen tulevaisuustutkija llkka Halavan havainnollistus kirjallisuuden ja elokuvien tulevaisuuskuvista. Olemme tottuneet lukemaan dystopiakuvauksia robottien valtaamista ja saastuneista maailmoista tai ihmisiä alistavista yhteiskuntajärjestyksistä. Havainnollistuksen viesti oli, että vaikka pelottavat tulevaisuuden kuvat ovat periaatteessa mahdollisia, ne eivät ole sen todennäköisimpiä kuin esimerkiksi tulevaisuus, jossa demokratia ja osallistaminen lisääntyy, ilmastonmuutosta saadaan hidastettua ja voimme tuottaa yhteiskuntana terveys- ja hyvinvointipalveluja ihmisille heidän tarpeidensa mukaisesti. Positiiviset tulevaisuuden kuvitelmat eivät ole niin mielenkiintoisia kirjan aiheita, mutta on selvää kumman tulevaisuuden puolesta meidän kannattaa työtä tehdä. 

Erilaisiin kuvitelmiin tulevaisuudesta kiteytyy hyvin tulevaisuustyön tavoite myös meillä Aspassa. Emme halua antaa uhkakuvien estää positiivista kehitystä tai hämärtää polkuja kohti toivottua tulevaisuutta. Positiivisia tulevaisuuksia on aina olemassa ja uskomme niiden olevan todennäköisempiä kuin negatiiviset tulevaisuudet. Haastavina aikoina on erityisen tärkeää tunnistaa haluttu suunta ja tehdä töitä sen saavuttamiseksi. Se vaatii rohkeutta uudistua, perinteistä strategiatyötä, tavoiteasetantaa ja toimenpiteitä unohtamatta arjen työtä. Niillä vaikutamme toivottuun tulevaisuuteemme.  

Lauri Kankaanrinne
henkilöstöpäällikkö, Aspa Palvelut Oy