Jokaisen kohtaaminen omana itsenään vaatii rohkeutta

Tänään tulee kuluneeksi 25 vuotta Aspa-säätiön perustamisesta. Koronapandemian lisäksi juhlavuodelle pysyvän leimansa on jättänyt Aspa-konsernissa jo edellisvuonna käynnistetty  strategiamatka. Ensiksi mainitusta johtuen juhlallisuuksia joudutaan viettämään poikkeuksellisella tavalla.  

Olemme ylpeitä siitä, että uusi strategiamme on tehty yhdessä meidän aspalaisten kesken, mukana ei ole ollut ulkopuolisia toteuttajia. Matkan aikana Aspassa on uskallettu arvioida mennyttä, ravistella nykyistä, katsoa rohkeasti tulevaan useista eri näkökulmista käytettävissä olevan tiedon perusteella sekä tehdä valintoja. Itse matkan kulkeminen on ollut merkittävä ja yhteistä ymmärrystä sekä tulkintaa vahvistava asia. Kiitos tästä koko Aspan henkilöstölle, asiakkaille, kumppaneille sekä luottamusjohdolle! 

Uusi strategia määrittää meille konsernina selkeän suunnan, painopisteet ja konkreettiset tavoitteet seuraavalle kolmelle vuodelle. Uskallamme sanoa, että uusi strategiamme on ihmislähtöinen ja siinä näkyy ja kuuluu asiakkaidemme ja henkilöstömme ääni hyvin voimakkaasti.  

Ihmislähtöisyys tiivistyy yhteiseen visioomme: ”Jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään”. Yhteinen visio suuntaa ja ohjaa päivittäistä tekemistämme. Se heijastaa asiakkaidemme ja henkilöstömme yksilöllisiä tarpeita sekä yhteiskunnan muutoksia. Visiomme toteutuminen vaatii meiltä paljon rohkeutta ja olemme valmiit haastamaan itsemme, kehittämään toimintatapojamme ja käymään keskustelua siitä, mitä kohtaaminen itse kullekin tarkoittaa. Meillä jokainen saa olla oma itsensä ilman ennakkoluuloja, emme tuomitse. 

Me haluamme Aspassa toimia tällä tavalla ja uskomme, että jokaisen kohtaaminen omana itsenään luo meille edellytykset pärjätä nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa toimintaympäristössä niin asiakkaiden, henkilöstön kuin taloudenkin näkökulmista.  

Koronapandemia on haastanut meidät, kuten kaikki muutkin, arvioimaan, miten strategiamme kestää poikkeusoloja. Kävimme strategiamatkan aikana paljon keskusteluja siitä, ettei normaalioloissakaan kohdatuksi tuleminen ole itsestään selvyys. Saati sitten poikkeusoloissa.  

Työ arjessaan apua ja tukea tarvitsevien vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen ja mahdollisimman itsenäisen elämän tueksi on pitkäjänteistä.  Me haluamme, että Aspa jatkaa vähintään seuraavat 25 vuotta arvokasta työtään. 

Tuomas Koskela
toimitusjohtaja, Aspa-säätiö

Johanna Nyström 
toimitusjohtaja, Aspa Palvelut Oy