Minna Miettinen.

Kokemuksia ensimmäisestä ”live-Minarista”

Minari tarkoittaa minivoimaravalmennusta. Voimavaravalmennuksissa pohditaan omia voimavaroja, tunteita ja arvoja. Niissä päästää käsiksi omaan ajatteluun, tunteisiin ja identiteettiin.

Minaria on vedetty aiemmin useamman kerran verkkokurssina, mutta nyt Joensuussa päätimme lähteä kokeilemaan liveryhmän vetämistä. Olen aiemmin pitänyt Aspa-kodissamme vapaamuotoisia ryhmiä ja pidän ryhmänohjauksesta, joten lähdin innolla mukaan. Sain hyvän tuen Minarin suunnitteluun ja vetämiseen Omat avaimet -toiminnasta, kävimme teemoja läpi ennakkoon sekä sain hyödynnettäväkseni kaikki ryhmissä aiemmin käytetyt materiaalit. Sain myös vapaat kädet tehdä niihin muutoksia halutessani. Omilta avaimilta oltiin myös mukana toisella ryhmäkerralla täällä Joensuussa, oli ilo saada heidät mukaan! 

Tällä kertaa Minari pidettiin neljän kerran kokonaisuutena, jonka teemat olivat some, stressi, itsemyötätunto ja hyvä elämä. Ryhmään oli ilmoittautunut viisi asiakastamme, mutta loppujen lopuksi ryhmään saapui kolme henkilöä. Minari ajoittui meillä marraskuun ajalle, joka toi kaivattua tekemistä ja erilaista toimintaa arkeen pimeimmän vuodenajan keskelle.

Minarin teemat tukivat muutakin työtä

Koin Minarin vetämisen itselleni todella mielekkäänä ja ryhmäpäivää odotti aina innolla. Ryhmänohjaus tuo mukavaa vaihtelua omaan työhön. Toteutamme Aspalla työssämme henkilökeskeistä ja voimavaroihin keskittyvää työotetta, joten Minarin teemat tukivat myös muuta työtäni ja sain ryhmän sisällöistä vinkkejä normaaliin asiakastyöhönikin. Mielestäni Minarin teemat ovat todella tärkeitä ja asioista keskustellessa ryhmäläisten kanssa, huomasi itsekin saavansa heiltä uusia oivalluksia.

Oli suuri ilo nähdä asiakkaiden ryhmäytyminen ja ystävystyminen reilun kuukauden aikana, jonka yhdessä Minarin parissa vietimme. Ryhmäläiset päätyivät muun muassa luomaan oman WhatsApp-ryhmän sekä ovat tavanneet myös vapaa-ajalla keskenään.

Kaikki ryhmäläiset kokivat Minarin positiivisena kokemuksena. Toiveena jopa tuli, että kertoja voisi olla enemmänkin ja teemoja pääsisi näin ollen käsittelemään laajemminkin. Jokainen koki oppineensa uutta ryhmässä ja sisältöjen olleen sellaisia, jotka tukivat omaa elämää. Pieni ryhmä koettiin hyvänä ja luottamuksellisena. Jokainen ryhmäläinen voisi 100 % suositella Minaria ihan kaikille!

Minna Mertanen
Ohjaaja, Aspa-koti Sillansuu

Kirjoitus on julkaistu alun perin Omat avaimet -toiminnan Avoimet ikkunat -blogissa.