Aspa Palveluiden asiakastyytyväisyys huippuluokkaa! 

Saan olla oma itseni ja itsenäinen.

Aspa Palveluiden asiakkaista 97 % on erittäin tai melko tyytyväisiä saamaansa tukeen ja apuun. Tämä kertoo toiminnan tasalaatuisuudesta sekä siitä, että palvelu on oikea-aikaista ja -tasoista.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tavoitteena on selvittää Aspa Palveluiden henkilöasiakkaiden sekä heidän läheistensä tyytyväisyyttä Aspan toimintaan sekä siihen, kuinka hyvin Aspa on onnistunut asettamissaan tavoitteissaan. Viimeksi tutkimus toteutettiin syksyllä 2021.

Tutkimus perustuu 636 henkilöasiakkaan vastaukseen, joista 41 on tehty tuettuina haastatteluina, sekä 111 läheisvastaukseen. Tutkimus toteutettiin pääosin sähköisenä kyselynä. Henkilöasiakas- ja läheiskyselyn vastaamiseen on käytetty Aspa-kotikohtaisia vastauslinkkejä. Henkilöasiakaskyselyyn on lisäksi voinut vastata paperilomakkeella tai tuettujen haastatteluiden kautta. Tiedonkeruu on tehty huhti-toukokuussa 2022. Tutkimuksen toteutti Innolink.

”Erityisen tyytyväinen olen siihen, että kiireisestä keväästä huolimatta saimme enemmän vastauksia asiakkailtamme kuin koskaan ennen. Positiivinen tuloskehitys jatkui lähes jokaisella mittarilla. Työntekijämme ovat tehneet hienoa työtä!” kertoo kehittämispäällikkö Mika Thessman. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn avainluvut: 

  • 636 vastausta, +37 % (2021: 464) 
  • Erittäin tai melko tyytyväisiä saamaansa tukeen ja apuun 97 % (2021: 95 %)  
  • Yleisarvosana asumisesta 4,5 (2021: 4,5)
  • Asiakkaiden NPS 52 (2021: 58) 
  • Läheisten NPS 52 (2021: 42) 
sanapilvi asiakastyytyväisyydestä.
Missä Aspa Palveluilla olemme onnistuneet erityisen hyvin?