Henkilöstötutkimus kevät 2022: Kohtaamme jokaisen omana itsenään

Työntekijän lainaus: Aspa on luotettava ja turvallinen työpaikka.

Aspa Palveluiden strateginen henkilöstötutkimus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Kevään henkilöstötutkimus toteutettiin maalis-huhtikuussa 2022. Aspa Palvelut sai kokonaisarvosanaksi 3,8/5. Tutkimuksen toteutti Innolink.

Henkilöstötutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilöstön tyytyväisyyttä Aspa Palveluihin työnantajana. Sitä tukevat asiakas-, tilaaja- sekä läheistutkimukset. Tulokset käydään läpi henkilöstöinfoissa, jonka jälkeen jokainen Aspa-koti perehtyy oman työyhteisönsä tuloksiin. Seuraava henkilöstötutkimus toteutetaan syksyllä 2022.

”Visioon liittyvä tavoitteemme on, että jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään. Tavoite on kova ja pyrimme sataan prosenttiin strategiakauden loppuun mennessä. Tulos on nyt henkilöstön osalta keskiarvona vahvalla tasolla 4,5/5”, kertoo Aspa Palveluiden henkilöstöpäällikkö Lauri Kankaanrinne.

Henkilöstötutkimuksen tulokset

Aspa Palveluiden henkilöstötyytyväisyys (3,8) on heikentynyt hieman verrattuna vuoden 2021 tulokseen (3,9). Tutkimus nosti esiin sen, että 39 % arvioi työilmapiirin parantuneen viimeisen vuoden aikana. Uutena mittarina otimme käyttöön kohdan ”minulla on rohkeutta uusiutua”, jonka tulos oli 4,3.

Tulosten perusteella henkilökunta kokee edesauttavansa omalla toiminnallaan tiedonkulkua ja uskaltavansa ottaa erilaiset asiat esiin työyhteisössä. He ymmärtävät oman työpanoksensa merkityksen Aspan menestymiselle. Työntekijät kokevat myös, että esihenkilö viestii ajankohtaisista asioista sekä tukee työntekijöitä onnistumaan työssään.  

Aspan arvot toteutuvat toiminnassamme seuraavasti: Kannamme vastuumme (4,2) Teemme mitä lupaamme (4,0) ja Kunnioitamme toisiamme (4,2). Tavoite näiden kaikkien osalta on 4,5/5.

Kehitystyötä tulosten pohjalta

Tulosten pohjalta saamme tukea jo käynnistetyille kehitystöille. Kyselyn perusteella kehitettävää on mahdollisuuksissa oman ammatillisen osaamisen kehittämisessä sekä omaa työtä koskevan tiedon löytämisessä.

”Olemme tämän vuoden alussa käyttöönottaneet uuden IMS-toimintajärjestelmän, joka edesauttaa työtä koskevan oikean tiedon löytämistä. Järjestelmä kokoaa kaikki käsikirjat, suunnitelmat ja ohjeet yhteen helposti ylläpidettävään paikkaan,” kertoo Lauri.

Ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi Aspalla aloitettiin uudet sisäiset mielenterveys- ja päihdetyön sekä vammaistyön täydennyskoulutukset. Tämän lisäksi perustettiin keskitetty koulutuskalenteri.

”Näiden kaikkien toimenpiteiden käyttöönotot tapahtuivat samaan aikaan henkilöstökyselyn toteuttamisen kanssa, joten on mielenkiintoista nähdä toimenpiteiden vaikutus tulevan syksyn kyselyssä,” Lauri jatkaa.

Tiivistelmä tuloksista

  • Kokonaisarvosana 3,8/5 (syksy 2021:3,9)
  • 39 % arvioi työilmapiirin parantuneen (syksy 2021: 35 %)
  • NPS 14 (syksy 2021:18) 37 % antoi suosittelutodennäköisyydeksi arvosanan 9–10 (syksy 2021:36 %)
  • IES-arvo 86 % (syksy 2021: 86 %) Aspan IES-arvo on parempi kuin muiden organisaatioiden IES-arvot keskimäärin.  (Työhyvinvoinnin osa-alueet ovat tasapainossa henkilöstön odotusten kanssa. Innolink Excellence Score® mittaroi nyt ja tulevaisuudessa organisaation onnistumista suhteessa vastaajien odotuksiin. IES-arvo on prosenttiluku, joka perustuu kaikkien toiminnan tekijöiden kuilu- ja merkitysarvoihin.)
  • Henkilöstömme kohdataan omana itsenään 4,5/5
  • Vastausprosentti 65 (syksy 2021: 66 %)

”Olen tyytyväinen vastaajien määrään kokonaisuudessaan. Vastausprosenttimme oli 65. Vaikka korkeampaankin määrään on mahdollista päästä, kertoo tämä jo siitä, että kyselyyn on vastannut selkeä enemmistö henkilöstöstä. Sen myötä suurin osa yksiköistä ja esihenkilöistä saavat oman palautteen eli raporttinsa tuloksista. Tämä antaa hyvän pohjan sopia yhdessä kehitettäviä asioita kussakin Aspan yksikössä”, sanoo Lauri.

Sanapilvi: työterveyshuolto, smartum, arvot, tyky, koulutus, edut, asikkaat.
Sanapilvi henkilöstötutkimuksessa esiin nousseista onnistumisista