Mielekäs-toiminnan haastekampanjassa ilmiannettiin 60 esimerkillistä esteetöntä kohdetta 

Aspa-säätiön Mielekäs-toiminta haluaa olla esteettömyyden ja saavutettavuuden äänitorvena, koska mielekäs vapaa-aika kuuluu kaikille. Vuonna 2022 Mielekäs halusi herätellä ihmisiä tarkastelemaan vapaa-ajanpalveluiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta some-kampanjan avulla. Kampanjassa kehotettiin nostamaan esiin esimerkillisiä esteettömien ja saavutettavien palveluiden tuottajia. Kampanja poiki 60 positiivista ilmiantoa ja esimerkkiä saavutettavista vapaa-ajanpalveluista.

Luontokohteet ja kirjastot nousivat esiin hyvinä esimerkkeinä

Eniten kehuja saivat erilaiset luontokohteet kuten luontopolut ja kansallispuistot. Positiivisia ilmiantoja luontokohteista tuli 17. Esteettömiin luontokohteisiin voi tutustua esimerkiksi luontoon.fi – sivustolla. Sivustolta löytyy ajantasaiset tiedot kansallispuistojen ja muiden Metsähallituksen retkikohteiden palveluista ja esteettömyydestä. 
 
Seuraavaksi eniten ilmiantoja poikivat eri kaupunkien kirjastot. Positiivisen maininnan sai kaiken kaikkiaan 13 eri kirjastoa ympäri Suomen. Kaikista kohteista eniten ilmiantoja keräsi Tampereen kaupungin pääkirjasto Metso. Metso sai kiitosta siitä, että sinne on helppo tulla niin autolla kuin julkisillakin. Liikuntaesteisille on ramppi parkkipaikalta kirjaston pääovelle. Kirjaston ovet aukeavat sähköisesti, kirjaston tiloissa on väljää ja siellä on helppo liikkua. Kirjaston eri kerroksiin pääsee hissillä ja kirjastosta löytyy tilava esteetön WC. Lisäksi Metson henkilökunta on ystävällistä ja aina valmiita auttamaan. Metson kirjasto on saanut tunnistusta esteettömyydestä aiemminkin. Tampereen kaupungin vammaisneuvosto myönsi vuonna 2017 esteettömyyspalkinnon pääkirjasto Metson peruskorjaukselle.

Esteettömyys ja saavutettavuus hyödyttää kaikkia, pidä aiheesta ääntä

Saavutettavuutta tarkastellessa kiinnitetään huomiota aineettomaan ympäristöön, kuten tietoon, verkkosivuihin ja asenteisiin. Verkkosivusto on saavutettava silloin, kun kaikki pystyvät yhtäläisesti käyttämään sivustoa sekä ymmärtämään sen sisällön. Verkkosivujen sisältö tulee olla luettavissa myös erilaisilla apuvälineillä, kuten ruudunlukuohjelmalla. 
 
Kun puhutaan esteettömyydestä, silloin tarkastellaan pääasiassa fyysistä ympäristöä, kuten rakennuksia, ulkoalueita ja julkisia kulkuvälineitä. Esteettömyys ja saavutettavuus hyödyttää meistä kaikkia. Esteettömässä kohteessa voi sujuvasti ja turvallisesti liikkua, koska kulkuväylät ovat tilavia, tasaisia ja luistamattomia ja hyvin valaistuja. Esteettömissä ja saavutettavissa kohteissa opasteet ovat helposti ymmärrettäviä sekä havaittavia niin näkevälle kuin näkövammaiselle. Esteettömissä kohteissa on myös kiinnitetty huomiota akustiikkaan ja niissä on mahdollisimman vähän taustamelua. Esteettömät ratkaisut ovat välttämättömiä, jotta vammaisten henkilöt voivat käydä työssä, harrastaa ja kokea elämyksiä.  
 
Jos huomaat jonkun palvelun esteettömyydessä tai saavutettavuudessa puutteita, anna siitä palautetta, ja kerro, miten palvelua voisi parantaa. Puutteet eivät aina johdu siitä, että esteettömiä ratkaisuja ei olisi rahaa tehdä, ne voivat johtua myös siitä, että palveluntarjoajalla ei ole tietämystä siitä, että toisinkin voisi toimia. 

Mielekäs-toiminta on Aspa-säätiön kehittämistoimintaa, joka järjestää mielekästä vapaa-ajan tekemistä asumispalveluita käyttäville vammaisille henkilöille ja mielenterveyskuntoutujille. Mielekäs-toimintaa rahoittaa STEA.