Velka veks: Ratkaisuja asumisen tai talouden haasteisiin

Velka veks -logo.. Piirretty nainen, joka työntää lastenrattaita, taustalla puita.

Velka veks ja asuminen check -hankkeessa kehitetään Aspan asumisneuvontaa ja velan perintäprosessia yhdessä kokemustoimijoiden kanssa.

Hanke keskittyy Aspa Palveluiden asumisen ja talousneuvonnan tarpeisiin. Hankkeen kohderyhmää ovat Aspan asukkaat, joilla on taloudessa tai asumisessa haasteita. Tavoitteena on ehkäistä ja korjata näitä haasteita, kuten häätöjä sekä vuokravelkoja. Lisäksi Aspan työntekijöitä koulutetaan asumistalousneuvonnan osaamiseen.

Toiminta pitää sisällään mm. häiriökäyttäytymiseen puuttumisen, asiakkaiden neuvonnan vuokranmaksun vaarantuessa, ennaltaehkäisevän asukastyön sekä asukkaiden neuvonnan ja opastuksen. Vuokralaisia halutaan lisäksi kannustaa talouden- ja elämänhallinnan sekä asumistaitojen pysyvämpään muutokseen.

Velka veks ja asuminen check!

Työtä tehdään yhdessä kokemustoimijoiden kanssa. Heiltä saadaan tärkeää omakohtaista tietoa esimerkiksi velkaongelmista, asumisen haasteista, mielenterveys- ja päihdeongelmista ja rikollisuudesta. Heillä on myös kokemusta näihin liittyvien palveluiden käytöstä.

Velka veks on Aspa-säätiön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n rahoittama hanke. Se on osa ASTA:n eli Asumistalousneuvonta-hankkeen kokonaisuutta, jossa Takuusäätiö, kaupungit, vuokrataloyhtiöt sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tekevät yhteistyötä vuokra-asukkaiden velkaongelmien, häätöjen ja asunnottomuuden ehkäisemiseksi.

Ota yhteyttä hankkeen työntekijään

Teija Hietikko, hankepäällikkö
040 610 5388
teija.hietikko@aspa.fi