Aspa-säätiölle avustuksia asiakkaiden digitaitojen, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin tukemiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on päättänyt vuodelle 2022 myönnettävistä STEA-avustuksista. Aspa-säätiölle myönnettiin avustusta STEAn avustusehdotuksen mukaisesti.

Teemme työtä ihmisten itsenäisen elämän edistämiseksi. Tänä vuonna rahoitusta saivat Mielekäs- ja Omat avaimet -toiminta, johon kuuluu jatkossa myös 4You-toiminta sekä uudet Hymis-hanke ja Digiloikkarit-toiminta. Aspa-säätiölle myönnettiin myös yleisavustusta. Lisäksi viime vuonna alkanut Asumisen ajokortti -hanke jatkuu suunnitellusti. 

“Saaduilla avustuksilla on mahdollista tarjota toimintaa ja voimavaroja heikommassa asemassa oleville ihmisille, joiden oikeudet yhdenvertaiseen osallisuuteen eivät toteudu”, sanoo säätiön kehitysjohtaja Karoliina Ahonen

“Toiminnan tarjoamisen lisäksi kehittämistoiminnassamme rakennetaan saavutettavampaa yhteiskuntaa, puhutaan sitten digitalisaatiosta tai vapaa-ajasta.” 

Mahdollisuuksia itsenäiseen elämään ja osallisuuteen 

Digiloikkarit-toiminta jatkaa päättyneiden Arjen koodit– ja Digi haltuun! -hankkeiden työtä ja vahvistaa osallisuutta digitaalisissa ympäristöissä sekä jokaisen oikeutta digitaitojen kartuttamiseen. Hymis-hankkeessa puolestaan vahvistetaan vammaisten ja autismikirjolla olevien nuorten aikuisten mielen hyvinvointia ja oikeutta saavutettaviin mielenterveyspalveluihin. 

Valtakunnallinen Mielekäs-toiminta tarjoaa saavutettavaa vapaa-ajan tekemistä ja harrastuskokeiluja asumispalveluita käyttäville vammaisille henkilöille sekä mielenterveyskuntoutujille. Omat avaimet -toiminnassa vahvistetaan arjessa ja itsenäistymisessä tukea tarvitsevien nuorten hyvinvointia ja voimavaroja Itä-Suomen alueella sekä 4You-toiminnassa jälkihuollon nuorten taloustaitoja ja unelmointia Jyväskylän alueella. Omat avaimet -toiminta toteutetaan yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa. 

Asumisen ajokortti -hankkeessa tarjotaan asumistaitovalmennuksia, joiden tavoitteena on turvata asumisen jatkuvuus ja nuoren omaan kotiin muuttamisen onnistuminen. Lisäksi hankkeessa selvitetään ja kokeillaan, voidaanko naapuruussovittelun keinoja ja vertaistukea soveltaen ehkäistä ja ratkaista asumishäiriöitä. 

”Asumiseen ja erilaisiin elämän haasteisiin tukea tarvitsevat ihmiset saattavat pudota palvelujärjestelmän aukkoihin. Korona on lisännyt erilaista osattomuutta entisestään ja esimerkiksi täydellinen yksinäisyys on monelle arkipäivää”, sanoo Karoliina Ahonen. 

“Oikeuksien toteutuminen vaatii aktiivisia tekoja, ja tässä tarvitaan jatkossakin järjestöjen tekemää työtä”, hän summaa. 

— 

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää STEA-avustuksia toimintaan, jonka päämääränä on edistää terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia, ehkäistä ongelmia ja auttaa ongelmia kohdanneita ihmisiä. Lue uutinen vuoden 2022 avustuksista.