Aspa-säätiön työ itsenäisen elämän edistämiseksi jatkuu täydellä teholla

Kuvassa kaksi nauravaa henkilöä vierekkäin tiiliseinän vieressä.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Aspa-säätiön STEA-hankkeille ja toiminnoille rahoitusta STEAn avustusehdotusten mukaisesti. Säätiölle myönnettiin myös yleisavustusta. Merkittävin muutos edellisvuoteen verrattuna oli Asumisen ajokortti -hankkeen muuttuminen pysyväksi toiminnaksi.

Aspa-säätiön hankkeiden ja toimintojen tavoitteita ovat mm. oman arjen hallinta, työllistyminen, asumisen jatkuvuus, digitaitojen kartuttaminen sekä yksinäisyyden vähentäminen. Toiminnan pääkohderyhmiä ovat vammaiset ja autismikirjolla olevat henkilöt, jälkihuollon asiakkaat, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä pitkäaikaisasunnottomat.

Tuloksellista toimintaa leveällä rintamalla

Asumisen ajokortti -toiminnan ytimessä on erityisesti lastensuojelusta omaan kotiin siirtyville nuorille sekä pitkäaikaisasunnottomille tarkoitettu Asumisen ajokortti -valmennus. Asumisen perustietoja ja -taitoja voidaan käydä läpi etänä tai kasvotusten, yksilötapaamisissa tai ryhmän kanssa sekä oppimisalustan avulla. Asumistaitojen kartuttaminen helpottaa arkea, edistää naapurisopua ja tuo asumiseen jatkuvuutta.

Digiloikkarit-toiminta vahvistaa mielenterveyskuntoutujien ja vaikeasti vammaisten henkilöiden osallisuutta parantamalla heidän digivalmiuksiaan. Toiminnassa valmennetut digikaverit tarjoavat opastusta digilaitteiden ja -sovellusten käyttöön matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa. Joensuussa, Porissa ja Tampereella järjestetään myös digikursseja ja -teemaryhmiä, tapahtumia ja infoja sekä pieniä laitekokeiluja.

Hymis-hankkeessa valmistui viime vuonna saavutettava, kolmiosainen valmennuskokonaisuus. Vammaisten ja autismikirjolla olevien nuorten kanssa kehitetty konsepti tukee kaikkien nuorten mielen hyvinvointia ja identiteettiä. Konseptin tuorein tulokas on pelillistämiseen perustuva Oma elämä, omat päätökset -valmennus. Valmennuksiin liittyvät verkkomateriaalit ovat ammattilaisten hyödynnettävissä, ja niihin tarjotaan myös käyttökoulutusta.

Mielekäs-toiminta järjestää hyvinvointia ja toimintakykyä edistävää vapaa-ajan tekemistä erityisesti mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille henkilöille. Toimintaa järjestetään pääasiassa etäyhteydellä Facebookin Mielekäs Olkkari -ryhmässä ja Zoom-ohjelman välityksellä, Tampereen ja Lahden seudulla myös paikallisesti. Ryhmämuotoisella toiminnalla halutaan saattaa yhteen samoista asioista kiinnostuneita ja vähentää näin yksinäisyyttä.

Omat avaimet 4You -toiminta vahvistaa arjessa ja itsenäistymisessä tukea tarvitsevien 16–40-vuotiaiden osallisuutta, voimavaroja ja itsenäisen elämän valmiuksia Itä- ja Keski-Suomen alueella. Osallistujille tarjotaan heidän voimavaroihinsa perustuvaa toimintaa ja vertaistukea; nuoriso-, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille heidän tarpeisiinsa vastaavia työmenetelmiä. Uusin tulokas on huhtikuussa lanseerattava Ilmiö-menetelmä.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää STEA-avustuksia toimintaan, jonka päämääränä on edistää terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia, ehkäistä ongelmia ja auttaa ongelmia kohdanneita ihmisiä.