Digiloikkarit: vahvistamme digiosallisuutta

Piirroshahmoja, joilla yhdellä on vr-lasit päässä, toinen on tietokoneella, kolmas kuuntelee musiikkia tablettitietokoneelta.

Digiloikkarit-toiminnassa vahvistamme osallisuutta digitaalisissa ympäristöissä ja jokaisen oikeutta digitaitojen kartuttamiseen.

Vahvistamme arkeensa tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta ja valmiuksia pärjätä digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tarjoamme Digikaveri-toiminnalla matalan kynnyksen opastusta digilaitteiden ja -sovellusten käyttöön. Tarjoamme myös tietoa sovelluksista sekä mahdollisuuksia kokeilla laitteita ja sovelluksia.

Digiklubit parantavat digivalmiuksia yhteisöllisesti

Käynnistämme matalan kynnyksen digiklubitoimintaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Aluksi digiklubeja pilotoidaan Tampereella ja Joensuussa. Toimintaa laajennetaan myöhemmin uusille paikkakunnille. 

Digiklubin toimintaa:

  1. Digiopastukset
  2. Erilaiset digitaitokurssit ja tietoiskut
  3. Digiteemaiset tapahtumat laitteiden kokeiluun ja palveluiden käyttöön liittyen
  4. Laitekokeilut, esimerkiksi virtuaalilasien käytön opettelu
  5. Lainalaitteiden lainaus asumispalveluiden asiakkaille 

Toiminta on suunnattu vammaisille ihmisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, autismikirjon henkilöille ja vapautuneille vangeille.

Ota yhteyttä

Lea Haikala, kehittämissuunnittelija
045 657 9738
lea.haikala@aspa.fi

Saara Kanula, digikoordinaattori
040 709 9697
saara.kanula@aspa.fi

Seuraa meitä somessa!

Digiloikkarit Instagramissa

Digiloikkarit Twitterissä

 

Toiminta jatkaa Arjen koodit– ja Digi haltuun -hankkeiden työtä. Toimintaa rahoittaa STEA.