-A A +A

Arjen koodit

Arjen koodit

Etsimme Arjen koodit -hankkeessa digitaalisia ratkaisuja itsenäisen asumisen tueksi. Haluamme ratkaista arjen haasteita ketterästi ja työskentelemällä yhdessä kokemustoimijoiden kanssa. Luomme kokeilemalla kehittämistyöhön uusia toimintatapoja.

Auttaisiko digi arjessasi?

Törmäätkö arjessasi asioihin, joita voisi kehittää sujuvammaksi? Millaisissa hetkissä tai tilanteissa kaipaat parempia ratkaisuja itsenäisen asumisen tueksi? Onko sinulla ideoita sovelluksista tai muista digiratkaisuista, jotka auttaisivat sinua arjessa?

Haluamme kuulla juuri sinun kokemuksistasi ja arjen haasteistasi ja kehittää niihin yhdessä toimivat ratkaisut! Sinun ei tarvitse tietää digiteknologiasta mitään, vaan voit osallistua kertomalla oman arkesi kehittämiskohteista. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä hanketyöntekijöihin.

Ratkaisut syntyvät yhteistyöllä

Ratkaisut syntyvät tukea tarvitsevien ihmisten, teknologian osaajien ja opiskelijoiden sekä arjen tuen ammattilaisten yhteistyönä. Hankkeen ydintä ovat palvelumuotoilu ja digitalisaation hyödyntäminen. 

Useiden selvitysten mukaan arjessaan tukea tarvitsevat ihmiset haluaisivat asua ihan tavallisesti ja selvitä arjessaan mahdollisimman itsenäisesti. Tällä hetkellä itsenäisen asumisen tuki perustuu pääasiassa toisen henkilön apuun. Digitaaliset palvelut ja teknologiasovellukset tarjoavat vaihtoehdon toisen henkilön avun varassa olevaan arkeen ja lisäävät vapautta valita itselleen parhaiten sopiva tuki. 

Hankkeen tavoitteena on  

  • tuottaa digitaalisia ratkaisuja arjen sujumisen tueksi 
  • järjestää tukea ja neuvontaa digitaalisten ratkaisujen käyttöön
  • luoda toimintatapoja, joilla asukkaiden esiin tuomat tuen tarpeet ratkaistaan ketterästi 

Vuonna 2019 hankkeessa

  • kehitetään neuropsykiatrisia oireita omaaville henkilöille sovellus oman arjen tsemppariksi 
  • ideoidaan ratkaisuja mielenterveyskuntoutujien arjen tueksi 
  • kehitetään tukea ja neuvontaa digitaalisten ratkaisujen käyttöön

Digisovellukset toimivat vain, jos ne ovat helppokäyttöisiä ja vastaavat asukkaan tarpeeseen. Jotta näin olisi, asukkaiden on oltava mukana sovellusten kehittämisessä suunnittelusta testaukseen asti. Jos sinulla on ideoita tai olet kiinnostunut osallistumaan kehitystyöhön, ota yhteyttä!

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee hankkeen (2019-2021) toteuttamista Veikkauksen tuotoilla.