Osa 7: Jaettavan ja esitettävän materiaalin saavutettavuus

Tässä osassa keskitytään tarkastelemaan opetusmateriaalien saavutettavuutta. Eri henkilöitä palvelevat erilaiset materiaalit. Huomioi materiaaleissa selkeä kieli, riittävän suuri fontti ja riittävä kontrasti. Sähköiset materiaalit tulee olla luettavissa ruudunlukuohjelmalla.

1. Onko opetusmateriaaleja tarjolla eri muodoissa tai ovatko ne muokattavissa osallistujan tarpeiden mukaisiksi?

2. Ovatko sähköiset opetusmateriaalit ruudunluku-tilan mahdollistavassa muodossa?

3. Onko opetusmateriaalissa käytetty arkista kieltä ja esimerkkejä arjesta?

4. Onko opetusmateriaaleissa kiinnitetty huomiota kielen selkeyteen tai tarvittaessa selkokielisyyteen?

5. Onko opetusmateriaaleissa käytetty apuna tukikuvia tai muuta visuaalista tukea?

6. Ovatko opetuksessa käytetyt videot saavutettavassa muodossa?

Lähetä tulokset myös sähköpostiini