-A A +A

Aspa Asiantuntijapalvelut Oy

Aspa Asiantuntijapalvelut Oy

Aspa Asiantuntijapalvelut Oy tarjoaa koulutuksia, konsultointia, vertaisarviointeja ja tukea asumisen palveluiden kehittämiseen.

Kokemustoimijat ovat mukana kaikessa toiminnassamme niin kehittämisessä kuin käytännön työssäkin. Vastaamme myös sosiaalialan täydennyskoulutustarpeisiin ja jaamme mielellämme monialaista asiantuntemustamme.

Aspa Asiantuntijapalvelut Oy on Aspa-säätiön tytäryhtiö.

Yhdenvertaisuuden, laadukkaan asumisen ja itsenäisen elämän puolesta.

Vertaisarviointi asumisen palvelujen laadun arviointiin

Vertaisarviointi™ on Aspa-säätiön kehittämä asukaslähtöinen menetelmä asumisen palvelujen laadun arviointiin. Vertaisarviointeja toteuttavat vammaiset ihmiset ja mielenterveyskuntoutujat, jotka käyttävät asumisen palveluja. Olemme kouluttaneet yli 80 palvelunkäyttäjää arvioimaan ja kehittämään asumispalvelujen laatua. 

Vertaisarviointeja on toteutettu asumisyksiköissä ja tuetussa asumisessa eri puolilla maata. Se on luotettava ja edullinen tapa kerätä asukkailta palautetta ja selvittää, kuinka asukkaan oikeudet toteutuvat.

Vertaisarviointi™ tuo esiin palvelun tuottajan asukaslähtöistä toimintatapaa, joka kiinnostaa myös palvelun tilaajaa.

 

Miten tuet asiakkaan identiteettiä asumispalveluissa?

Asumista tukevien palvelujen on mahdollistettava asiakkaiden mahdollisimman yksilöllinen ja itsenäinen elämä sekä monitasoinen osallisuus. THINA on ratkaisu tähän haasteeseen. THINA on käytännöllinen työkalu asumispalveluissa tarjottavan tuen laadun kehittämiseen, asiakkaan identiteetin tukemiseen sekä YK:n vammaissopimuksen oikeuksien toteutumiseen asiakkaan arjessa. 

Koulutus sopii kaikille vammaisten henkilöiden ja mielenterveyskuntoutujien kanssa työskenteleville asumispalvelujen ammattilaisille: esihenkilöille, ohjaajille tai hoitajille. 

Koulutus antaa valmiudet käyttää THINA-työkalua asumispalvelutyössä. Vuorovaikutteinen koulutus sisältää alustuksia, keskustelua ja pienryhmätyöskentelyjä.  Koulutuksen tavoitteena on oman työn ja ammattiroolin kehittäminen, asiakkaan kohtaamiseen ja kuulemiseen perustuvien työkäytäntöjen vahvistaminen sekä ihmisoikeusnäkökulman huomioiminen asumispalveluissa. 

Seuraava yleinen THINA-koulutus pidetään 12.11.2020. Koulutus voidaan toteuttaa myös työyhteisölle. Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Yhteiskehittämistä kunnissa ja sote-alueilla

Yhteiskehittämällä parannetaan asumisessaan ja arjessaan tukea tarvitsevien ihmisten tukipalveluja ja mahdollistetaan asiakkaiden osallistuminen palvelujen kehittämiseen. Kehittämisen kohteena voivat olla esimerkiksi asumispalvelut, vammais- tai mielenterveyspalvelut tai nuorille suunnatut tukipalvelut.

Asiakkaat ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset, eri hallintokuntien viranomaiset, kuntapäättäjät, sekä järjestöjen edustajat kohtaavat toisensa ja tuovat työskentelyyn omat osaamisensa ja näkemyksensä.

Yhteiskehittäminen toteutetaan työpajoissa, joissa kartoitetaan asiakasryhmän palvelutarpeita ja palvelujärjestelmän mahdollisia aukkopaikkoja, selvitetään palvelujen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta, innovoidaan uusia palveluratkaisuja ja määritellään kehittämiskohteet ja toimenpiteet. 

Fasilitoimme yhteiskehittämistä kunnissa ja sote-alueilla. Prosessin toteutustapa ja kesto sovitaan yhdessä tilaajan kanssa. Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Lue yhteiskehittämisestä lisää Suuntaajassa julkaistusta artikkelista Yhteiskehittämisen mahdollisuuksia ja sudenkuoppia

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Räätälöimme mielellämme sinulle sopivan palvelukokonaisuuden. Tarkempia tietoja saat ottamalla yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.