Mitä tehostettu palveluasuminen on

Tehostetussa palveluasumisessa apua ja tukea on saatavilla ympäri vuorokauden.

Tehostettuun palveluasumiseen kuuluu asunto, jonne asiakas saa tarvitsemansa itsenäiseen asumiseen liittyvät päivittäiset palvelut. Asunnot sijaitsevat lähellä Aspa-kodin yhteistilaa, jossa henkilökunta on paikalla kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden.

Tehostettua palveluasumista tarjoavissa Aspa-kodeissa on käytössä kutsujärjestelmiä, joiden avulla asiakkailla on mahdollisuus hälyttää apua tarvittaessa. Halutessaan asiakas voi osallistua Aspa-kodin yhteistilassa järjestettävään ryhmätoimintaan, vaihtelevaan yhteisölliseen toimintaan ja yhteisiin aterioihin. 

Asiakkaan kotona tapahtuvassa palvelussa lähtökohtana on asiakkaan oman elämänrytmin ja yksityisyyden kunnioittaminen. Asiointi- ja kotikäyntien sisältö sovitaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Tehostetun palveluasumisen henkilökunta on paikalla vuorokauden ympäri, apua saa aina tarvittaessa.