Asumispalvelutyöntekijöistä ohjaajia 1.1.2021

Osa Aspa Palvelut Oy:n henkilöstön nimikkeistä vaihtuu 1.1.2021 alkaen

Asumispalvelutyöntekijöiden uusi nimike on jatkossa ohjaaja ja vastaavan asumispalvelutyöntekijän nimike on vastaava ohjaaja.

Samassa yhteydessä Aspa-kodin palveluesimiesten nimike muutetaan Aspa-kodin johtajaksi.

Tehtävänkuvat säilyvät samana kuin ennen.

Uudet nimikkeet kuvaavat paremmin Aspa-kodeissa tehtävää työtä ja ovat myös sosiaali- ja terveysalalla yleisemmin tunnettuja ja käytettyjä.